STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuality


DÁLKOVÉ STUDIUM

POZOR – lyžařský kurz v Benecku je již plně obsazen!


DENNÍ STUDIUM

INFORMACE O VÝUCE.

 1. – 3. ročnících probíhá 25. 11. – 4. 12. 2020 DISTANČNÍ VÝUKA.

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se zahajuje výuka podle zvláštních pravidel:
7. – 11. 12. 2020 se budou PREZENČNĚ učit dle řádného rozvrhu třídy: 1.PA, 1.PB, 3.PA, 3.PB, 4.PA, 4.PB, 4.LA
Ostatní třídy mají povinnou distanční výuku.

14. – 18. 12. 2020 se budou PREZENČNĚ učit dle řádného rozvrhu třídy: 1.LA, 2.LA, 3.LA, 2.PA, 2.PB, 4.PA, 4.PB, 4.LA
Ostatní třídy mají povinnou distanční výuku.

Žáci a žákyně 1. -3. ročníků se mohou stravovat ve školní jídelně, ale předem se musí přihlásit
přes web: oaspgsberoun.cz – jídelna – informační systém – strava.cz


MATURANTI a MATURANTKY

Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – viz Metodika k novele vyhlášky č.177


Informace pro uchazeče o studium 

Přihlášky ke studiu na všechny obory se podávají do 1. března 2021. Přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021.


Pro všechny platí povinnost dodržovat POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.

13. – 20. února 2016 – Lyžařský výcvik 1.PA

Dne 13. 2. – 20. 2. 2016 se dívky z 1. PA zúčastnily povinného lyžařského kurzu s výcvikem na běžkách, jehož účelem bylo naučit se na lyžích a běžkách, či zdokonalit lyžařské schopnosti. Spolu s nimi jela i děvčata z 1. a 2. LA a také učitelé v zastoupení pana učitele Nováka, Šímy a paní učitelky Křepelové. Výpravu... Celý článek >>

28. března 2016 – Den učitelů

Letošní Velikonoce jsou výjimečné. Nejen, že se nám změnil v neděli čas, ale dokonce na Velikonoční pondělí si můžeme připomenout narození Jana Amose Komenského a s tím spojený, k poctě kantorů vyhlášený, Den učitelů! Kde jinde bychom si měli tento svátek připomínat více než na pedagogické škole! Proto přejeme všem... Celý článek >>

17. března 2016 – Prezentace pedagogických inspirací

Ve čtvrtek 17. března byla u nás ve škole slavnostní atmosféra. Studentky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika prezentovaly své Pedagogické inspirace, tedy písemně zpracovaná témata z pedagogických praxí, dle vlastního výběru. Rodiče, kamarádi, paní učitelky a vychovatelky z průběžných praxí z mateřských škol a... Celý článek >>

Specializace hudební výchova – Pedagogické lyceum – podruhé

Kdo pravidelně sleduje naše články, již ví, že studenti oboru Pedagogické lyceum, kteří si zvolili jako svou specializaci hudební výchovu, natáčí na konci 3. ročníku CD s písničkami. V minulém článku z 12.3. 2016  jste se mohli zaposlouchat do CD z loňského roku (letošní 4.ročník). Nyní vám nabízíme k poslechu CD 3.... Celý článek >>

16. února 2016 – Návštěva u Jana Amose Komenského

Dne 16. 2. 2016 se naše třída 4. PB vypravila na exkurzi do Národního pedagogického muzea Jana Amose Komenského, kde nás čekala přednáška o školství v době protektorátu Čech a Moravy. Přednáška o školství té doby byla, dle mého názoru, velice přínosná. Dozvěděly jsme se nové zajímavé věci, například, že se přepisovaly... Celý článek >>