STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuality


DÁLKOVÉ STUDIUM

POZOR – lyžařský kurz v Benecku je již plně obsazen!


DENNÍ STUDIUM

INFORMACE O VÝUCE.

 1. – 3. ročnících probíhá 25. 11. – 4. 12. 2020 DISTANČNÍ VÝUKA.

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se zahajuje výuka podle zvláštních pravidel:
7. – 11. 12. 2020 se budou PREZENČNĚ učit dle řádného rozvrhu třídy: 1.PA, 1.PB, 3.PA, 3.PB, 4.PA, 4.PB, 4.LA
Ostatní třídy mají povinnou distanční výuku.

14. – 18. 12. 2020 se budou PREZENČNĚ učit dle řádného rozvrhu třídy: 1.LA, 2.LA, 3.LA, 2.PA, 2.PB, 4.PA, 4.PB, 4.LA
Ostatní třídy mají povinnou distanční výuku.

Žáci a žákyně 1. -3. ročníků se mohou stravovat ve školní jídelně, ale předem se musí přihlásit
přes web: oaspgsberoun.cz – jídelna – informační systém – strava.cz


MATURANTI a MATURANTKY

Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – viz Metodika k novele vyhlášky č.177


Informace pro uchazeče o studium 

Přihlášky ke studiu na všechny obory se podávají do 1. března 2021. Přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021.


Pro všechny platí povinnost dodržovat POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.

13. prosince 2019 – 18. ročník prezentací Ročníkových prací

Dne 13.12 2019 jako každoročně prezentovali studenti SPgŠ, oboru Pedagogické lyceum, své ročníkové práce. Pomocí a podporou jim po celou dobu psaní byly knihy, dokumenty či jiné spisy a jeden z profesorů, kterého si studenti zvolili na základě jimi vybraného tématu. Na svých pracích studenti pracovali již od třetího ročníku.... Celý článek >>

20. listopadu 2019 – 2.PA v Hrusici

Ve středu 20.11 navštívila třída 2.PA rodnou vesnici slavného českého malíře Josefa Lady, Hrusice.  V Hrusicích jsme se podívali na jeho bustu a rodný dům. Také jsme navštívili památník, který Josef Lada využíval jako letní byt. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku jeho děl  a na konci  nás čekal výtvarný workshop... Celý článek >>

5.listopadu 2019 – Absolventky SPgŠ na Talichově Berouně

Letos jsme poprvé zahájili spolupráci výtvarného oboru naší školy s Mezinárodním hudebním festivalem Talichův Beroun.  V rámci sekce Výtvarný Talichův Beroun proběhla v úterý 5.11. vernisáž maturitních prací našich absolventů a školních prací  žáků ŽŠ Jungmannova. Naši školu zastoupily absolventky Nikola Blechová... Celý článek >>

18. října 2019 – Specializace výtvarné výchovy 4.LA a 4.LB v Rabasově galerii v Rakovníku

V pátek 18. října jsme se vydali na exkurzi do galerie Václava Rabase. Vlakem jsme jeli do Rakovníka, kde se galerie nachází. Na náměstí nám pan profesor Petříček přiblížil stavbu Děkanského chrámu sv. Bartoloměje, stojícího zde od třetí čtvrtiny 14. století místo kostela sv. Mikuláše z 12. století, který byl zničen... Celý článek >>

17. října 2019 – Celé Česko čte dětem i se SPgŠ Beroun

Dne 17. 10. 2019 se naše sedmičlenná Specializace dramatické výchovy (3.LA) vydala s panem učitelem Musilem do pražských Jinonic. Jeli jsme číst dětem z družiny na Tyršově základní škole v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. Bylo nám tak umožněno předvést vše, co jsme se na hodinách naučili o technikách hlasitého... Celý článek >>