STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuality


DÁLKOVÉ STUDIUM

 


DENNÍ STUDIUM

Informace pro ubytované v DOMOVĚ MLÁDEŽE

Věci si můžete vyzvednout ve čtvrtek 13. a v pátek 14. května 2021 vždy od 8 do 12 hod. Maturantky se v tomto termínu vystěhují a odevzdají klíče. 

Maturantky mají možnost během praktických maturitních zkoušek ubytování (přespání) v DM v květnu ze 16. na 17., z 18. na 19. a z 19. na 20. vždy od 19.00 hod. Poplatek za noc Kč 100,- (úhrada při příjezdu). Zájemkyně se nahlásí PŘEDEM na bonkova@oaspgsberoun.cz. Nutný test ATG/PCR (vhodné přinést již s sebou, popř. bude proveden na místě). 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

INFORMACE O VÝUCE

  • Na základě usnesení vlády pokračuje během května 2021 na středních školách ve všech ročnících DISTANČNÍ VÝUKA. Informace o průběhu další výuky budou aktualizovány dle vládních rozhodnutí.
  • Informace pro maturanty o termínech – viz záložka: Maturity – Termíny
  • Povoleny jsou individuální konzultace/zkoušení ve škole (1 žák a 1 pedagog) i opravné/dodatečné zkoušky (při komisionálním zkoušení 1 žák a 3 pedagogové).
  • Rozpis ONLINE VYUČOVÁNÍ najdete ZDE.

Pro všechny platí povinnost dodržovat POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.

19.února 2020 – Třída 3.PB na Neviditelné výstavě

Dne 19.2.2020 naše třída 3.PB navštívila Pedagogickou knihovnu Jana Ámose Komenského a Neviditelnou výstavu v Praze. První zastávkou byla pedagogická knihovna, kde jsme se seznámili s jejím obsahem a zjistili jsme, že knihovna pořádá i mnoho workshopů. Zaujalo nás, že například nabízí zaslání seznamu literatury podle klíčových... Celý článek >>

29. ledna 2020 – Návštěva galerie DOX v Praze

Studentky třídy 3.Pa se dne 29. ledna 2020 (středa) za pedagogického dozoru zúčastnily výstavy mezinárodně uznávaného autora knih pro děti, ilustrátora, grafika a tvůrce animovaných filmů Petra Síse. Akce začala již setkáním na vlakovém nádraží v 8:00 v Berouně, odsud se skupina vydala do hlavního města Prahy. Po cestě... Celý článek >>

27. ledna – Náš první školní „SWAP“

V prosinci loňského roku proběhla přednáška berounských organizátorek swapů, které představily hlavní myšlenku akce a seznámily naše studenty s ekologickým dopadem současné "fast fashion". A v pondělí 27. ledna měla naše škola svou premiéru v podobě prvního výměnného bazaru. Navzdory počátečním obavám, zda se... Celý článek >>

13. prosince 2019 – 18. ročník prezentací Ročníkových prací

Dne 13.12 2019 jako každoročně prezentovali studenti SPgŠ, oboru Pedagogické lyceum, své ročníkové práce. Pomocí a podporou jim po celou dobu psaní byly knihy, dokumenty či jiné spisy a jeden z profesorů, kterého si studenti zvolili na základě jimi vybraného tématu. Na svých pracích studenti pracovali již od třetího ročníku.... Celý článek >>

20. listopadu 2019 – 2.PA v Hrusici

Ve středu 20.11 navštívila třída 2.PA rodnou vesnici slavného českého malíře Josefa Lady, Hrusice.  V Hrusicích jsme se podívali na jeho bustu a rodný dům. Také jsme navštívili památník, který Josef Lada využíval jako letní byt. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku jeho děl  a na konci  nás čekal výtvarný workshop... Celý článek >>