STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuality


DÁLKOVÉ STUDIUM


DENNÍ STUDIUM

SEMINÁŘE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Podrobné informace o seminářích k přijímacímu řízení pro obor PMP najdete ZDE.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Vzhledem k epidemiologické situaci vás NEMŮŽEME POZVAT NA PROHLÍDKU NAŠÍ ŠKOLY. Vzhledem k těmto okolnostem proběhnou dny otevřených dveří ONLINE FORMOU.
Momentálně nejsme ani schopni určit přesné datum a formu konání SEMINÁŘŮ, přesto se na semináře můžete přihlásit na pavlasek@oaspgsberoun.cz.  O podrobnostech vás budeme včas informovat na našem školním webu.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021. Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2021. Více informací o přijímacím řízení včetně obsahu přijímacích zkoušek a přihlášky ke studiu najdete v menu Uchazeči/Přijímací řízení – denní studium.

PŘIHLÁŠKY ke studiu můžete přinést osobně do školy (každý den od 8.30 do 12.00 hod), nebo poslat poštou.

29. ledna 2021 ředitel školy rozhodl: v případě, že bude počet podaných přihlášek menší, než může škola přijmout, přijímací zkoušky se konat nebudou. To se bude týkat POUZE daných OBORŮ, v nichž nebude dostatečný počet přihlášek.

Nabízíme možnost telefonických konzultací s vedením školy:

  •  Ing. Jaroslav Šturc, ředitel školy, tel. 311 653 015, v ÚT 10:00 – 12:00.
  •  Mgr. Pavel Pavlásek, zástupce ředitele pro pedagogické obory, tel. 311 653 003, ve ČT 10:00 – 12:00.
  •  Nebo zodpovíme písemné dotazy na e-mailu: informace@oaspgsberoun.cz

 

INFORMACE O VÝUCE

  • Na základě usnesení vlády pokračuje během března 2021 na středních školách ve všech ročnících DISTANČNÍ VÝUKA. Informace o průběhu další výuky budou aktualizovány dle vládních rozhodnutí.
  • Povoleny jsou individuální konzultace/zkoušení ve škole (1 žák a 1 pedagog) i opravné/dodatečné zkoušky (při komisionálním zkoušení 1 žák a 3 pedagogové).
  • Rozpis ONLINE VYUČOVÁNÍ najdete ZDE.
  • Informace k lyžařským kurzům v Peci pod Sněžkou 2021.       

Pro všechny platí povinnost dodržovat POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.

19.února 2020 – Třída 3.PB na Neviditelné výstavě

Dne 19.2.2020 naše třída 3.PB navštívila Pedagogickou knihovnu Jana Ámose Komenského a Neviditelnou výstavu v Praze. První zastávkou byla pedagogická knihovna, kde jsme se seznámili s jejím obsahem a zjistili jsme, že knihovna pořádá i mnoho workshopů. Zaujalo nás, že například nabízí zaslání seznamu literatury podle klíčových... Celý článek >>

29. ledna 2020 – Návštěva galerie DOX v Praze

Studentky třídy 3.Pa se dne 29. ledna 2020 (středa) za pedagogického dozoru zúčastnily výstavy mezinárodně uznávaného autora knih pro děti, ilustrátora, grafika a tvůrce animovaných filmů Petra Síse. Akce začala již setkáním na vlakovém nádraží v 8:00 v Berouně, odsud se skupina vydala do hlavního města Prahy. Po cestě... Celý článek >>

27. ledna – Náš první školní „SWAP“

V prosinci loňského roku proběhla přednáška berounských organizátorek swapů, které představily hlavní myšlenku akce a seznámily naše studenty s ekologickým dopadem současné "fast fashion". A v pondělí 27. ledna měla naše škola svou premiéru v podobě prvního výměnného bazaru. Navzdory počátečním obavám, zda se... Celý článek >>

13. prosince 2019 – 18. ročník prezentací Ročníkových prací

Dne 13.12 2019 jako každoročně prezentovali studenti SPgŠ, oboru Pedagogické lyceum, své ročníkové práce. Pomocí a podporou jim po celou dobu psaní byly knihy, dokumenty či jiné spisy a jeden z profesorů, kterého si studenti zvolili na základě jimi vybraného tématu. Na svých pracích studenti pracovali již od třetího ročníku.... Celý článek >>

20. listopadu 2019 – 2.PA v Hrusici

Ve středu 20.11 navštívila třída 2.PA rodnou vesnici slavného českého malíře Josefa Lady, Hrusice.  V Hrusicích jsme se podívali na jeho bustu a rodný dům. Také jsme navštívili památník, který Josef Lada využíval jako letní byt. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku jeho děl  a na konci  nás čekal výtvarný workshop... Celý článek >>