STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Výsledky přijímacího řízení

DÁLKOVÉ STUDIUM (školní rok 2023/24)


DENNÍ STUDIUM (školní rok 2023/24)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

78-42-M/03 obor PEDAGOGICKÉ LYCEUM_2023

75-31-M/01 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA_2023

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek do ředitelny školy nejpozději do 12. května 2023.

Po odevzdání zápisového lístku řediteli školy se mohou uchazeči o ubytování v DOMOVĚ MLÁDEŽE hlásit osobně u vedoucí vychovatelky pí.  Bonkové nebo telefonicky na telef. čísla 311 604 938, 311 604 930.

Žádáme přijaté uchazeče, kteří si vyberou jinou školu, co nejrychleji oznamte své rozhodnutí řediteli školy. Pomůžete tak nepřijatým uchazečům.