STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Seminář k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči o studium na Střední pedagogické škole v Berouně.

  • Termín: 24. února 2022.
  • Podrobné informace o průběhu semináře ZDE!

Podoba seminářů k přijímacímu řízení

Na dnech otevřených dveří máte možnost vyplnit dotazníky, jejichž součástí je přihláška na semináře k přijímacímu řízení. Pokud tak učiníte (jste učinili), pak v jednom z lednových týdnů byste měli obdržet pozvánku na semináře k přijímacímu řízení na obor vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ prostřednictvím e-mailu, nebo dopisu.

Pokud se chcete účastnit seminářů pro uchazeče a neměli jste z nějakého důvodu možnost vyplnit přihlášku na dni otevřených dveří, můžete se přihlásit způsobem uvedeným níže.

Pokud jste se účastnili dne otevřených dveří, vyplnili přihlášku a z nějakého důvodu pozvánku, můžete se na ještě přihlásit na e-mailové adrese: pavlasek@oaspgsberoun.cz (do předmětu uveďte “semináře”)  – podrobněji viz  pokyny pro zájemce o semináře

Semináře jsou organizovány tak, aby se zájemce o studium seznámil nejen s náplní vyučovacího předmětu během celého studia, ale především mu bude během 2,5 – 3 vyučovacích hodin předvedeno a vysvětleno, co se od něj požaduje u školní části přijímacího řízení z jazykové zkoušky a z dané výchovy (TV, VV, HV). Nakonec si může úkoly sám nezávazně vyzkoušet.

V jeden den si může zájemce o studium vyzkoušet dvě výchovy. 3 hodiny dopoledne jedna výchova, 3 hodiny odpoledne druhá výchova. V příštím semináři si může vyzkoušet zbývající dvě výchovy. Doporučujeme tedy navštívit oba dny, které věnujeme seminářům.

Semináře pro zájemce o studium oboru vzdělání PEDAGOGICKÉ LYCEUM se se zrušením školních přijímacích zkoušek již neorganizují.