STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Seminář k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči o studium na Střední pedagogické škole v Berouně.

Pro zájemce o čtyřleté denní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou každoročně organizovány tzv. SEMINÁŘE PRO UCHAZEČE. Semináře jsou zaměřeny na přípravu na školní část přijímací zkoušky. V letošním roce (šk. rok 2022/23) se semináře uskuteční ve:

  • čtvrtek 26.1. 2023 9:00-15:00 hod.,
  • úterý 7.2. 2023 9:00-15:00 hod.

Zájemci o semináře mohou přihlášku zaslat emailem např. na adresu pavlasek@oaspgsberoun.cz. V krajním případě se lze přihlásit telefonicky na tel. čísle +420 311 653 001 (pí. Hrubá).

Semináře jsou organizovány tak, aby se zájemce o studium seznámil nejen s náplní vyučovacího předmětu během celého studia, ale především mu bude během 2,5 – 3 vyučovacích hodin předvedeno a vysvětleno, co se od něj požaduje u školní části přijímacího řízení z jazykové zkoušky a z dané výchovy (TV, VV, HV). Nakonec si může úkoly sám nezávazně vyzkoušet.

V jeden den si může zájemce o studium vyzkoušet dvě výchovy. 3 hodiny dopoledne jedna výchova, 3 hodiny odpoledne druhá výchova. V příštím semináři si může vyzkoušet zbývající dvě výchovy. Doporučujeme tedy navštívit oba dny, které věnujeme seminářům.

Semináře pro zájemce o studium oboru vzdělání PEDAGOGICKÉ LYCEUM se se zrušením školních přijímacích zkoušek již neorganizují.