STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Seminář k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči o studium na Střední pedagogické škole v Berouně.

Pro zájemce o čtyřleté denní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou každoročně organizovány tzv. SEMINÁŘE PRO UCHAZEČE. Semináře jsou zaměřeny na přípravu na školní část přijímací zkoušky. V letošním roce (šk. rok 2023/24) se semináře uskuteční:

  • v pátek 26.1. 2024 přibližně od 9:00 do15:00 hod.,
  • ve středu 7.2. 2024 přibližně od 9:00 do 15:00 hod.

Zájemci o semináře mohou přihlášku zaslat emailem např. na adresu pavlasek@oaspgsberoun.cz. V krajním případě      se lze přihlásit telefonicky na tel. čísle +420 311 653 001 (pí. Hrubá).

Semináře jsou organizovány tak, aby se zájemce o studium seznámil nejen s náplní vyučovacího předmětu během celého studia, ale především mu bude předvedeno a vysvětleno, co se od něj požaduje u školní části přijímacího řízení z jazykové zkoušky a z dané výchovy (TV, VV, HV). Nakonec si může úkoly sám nezávazně vyzkoušet.

V jeden den si může zájemce o studium vyzkoušet dvě výchovy. V dalším termínu si může vyzkoušet zbývající dvě výchovy.

Semináře pro zájemce o studium oboru vzdělání PEDAGOGICKÉ LYCEUM se se zrušením školních přijímacích zkoušek       již neorganizují.