STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Seminář k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči o studium na Střední pedagogické škole v Berouně.

SEMINÁŘE PRO UCHAZEČE o denní studium oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika ve školním roce 2020/2021 budou organizovány v závislosti na podobě uplatňovaných protiepidemických opatření.

Plánujeme semináře v online formě v týdnu od 8. února 2021, později, pokud to podmínky umožní, uspořádáme semináře ještě v původní plánované podobě.

NA ONLINE SEMINÁŘE BUDE PŘIHLÁŠENÝM  ZÁJEMCŮM ZASLÁN ODKAZ NA SCHŮZKU NA GOOGLE MEET.

PÍSEMNÉ POZVÁNKY NA „PREZENČNÍ“ SEMINÁŘE BUDOU ZASÍLÁNY PŘIHLÁŠENÝM ZÁJEMCŮM MAILEM.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Pro uchazeče o dálkové studium semináře neorganizujeme.


Původní plánovaná podoba seminářů k přijímacímu řízení

Na dnech otevřených dveří máte možnost vyplnit dotazníky, jejichž součástí je přihláška na semináře k přijímacímu řízení. Pokud tak učiníte (jste učinili), pak v jednom z lednových týdnů byste měli obdržet pozvánku na semináře k přijímacímu řízení na obor vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ prostřednictvím e-mailu, nebo dopisu.

Pokud se chcete účastnit seminářů pro uchazeče a neměli jste z nějakého důvodu možnost vyplnit přihlášku na dni otevřených dveří, můžete se přihlásit způsobem uvedeným níže.

Pokud jste se účastnili dne otevřených dveří, vyplnili přihlášku a z nějakého důvodu pozvánku nedostali do 17. ledna 2020, můžete se na ještě přihlásit na e-mailové adrese: pavlasek@oaspgsberoun.cz (do předmětu uveďte “semináře”) a to nejpozději do 22. 1. 2020 včetně. V přihlašovacím emailu uveďte jméno a adresu uchazeče o které dny a o jaké výchovy má zájem.

Semináře jsou organizovány tak, aby se zájemce o studium seznámil nejen s náplní vyučovacího předmětu během celého studia, ale především mu bude během 2,5 – 3 vyučovacích hodin předvedeno a vysvětleno, co se od něj požaduje u školní části přijímacího řízení z jazykové zkoušky a z dané výchovy (TV, VV, HV). Nakonec si může úkoly sám nezávazně vyzkoušet.

V jeden den si může zájemce o studium vyzkoušet dvě výchovy. 3 hodiny dopoledne jedna výchova, 3 hodiny odpoledne druhá výchova. V příštím semináři si může vyzkoušet zbývající dvě výchovy. Doporučujeme tedy navštívit oba dny, které věnujeme seminářům.

Semináře pro zájemce o studium oboru vzdělání PEDAGOGICKÉ LYCEUM se se zrušením školních přijímacích zkoušek již neorganizují.