STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Přijímací řízení – denní studium

Nová vyhláška o přijímacím řízení na SŠ (novela školského zákona) se momentálně projednává na MŠMT. Veškeré informace k přijímacímu řízení zveřejníme na školním webu po jejím schválení.

Přijímací řízení se má konat v pátek 12. 4. 2024 a v pondělí 15. 4. 2024. Zájemci o studium na SŠ budou moci podávat v únoru 3 přihlášky (mj. elektronicky).

Více informací uchazečům poskytnou výchovní/kariéroví poradci na základních školách.


Obsah přijímacích zkoušek na obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ – denní

Zkouška z hudební výchovy

Ověření hudebních předpokladů, tonálního a rytmického cítění:

 • Zjištění tonálního cítění (interpretace písně ve zvolené i jiné tónině).
 • Zjištění úrovně sluchové analýzy a tónové představivosti.
 • Zjištění smyslu pro rytmus.
 • Video-ukázka. Na nahrávce můžete vidět ideální provedení v podání žákyně 4. ročníku SPgŠ.

Zkouška z tělesné výchovy

 • Jednotlivé gymnastické prvky (kotoul vpřed, vzad, rovnovážný postoj, přemet stranou, stoj na rukou.
 • Test všeobecné pohybové výkonnosti ( leh-sed, skok z místa, hod plným míčem, test obratnosti, šplh na tyči).
 • Video-ukázka. Na nahrávce můžete vidět ideální provedení v podání žákyně 4. ročníku SPgŠ. Přijímací zkoušky nebudou obsahovat BURPEE TEST!

Zkouška z výtvarné výchovy

 • Kresba zátiší (tužka, uhel nebo rudka).
 • Video-ukázka. Na nahrávce můžete vidět ideální provedení v podání žákyně 4. ročníku SPgŠ.

Zkouška z jazykové výchovy

 • Komunikační dovednosti.
 • Hlasitá četba.
 • správná výslovnost.
 • Video-ukázka. Na nahrávce můžete vidět ideální provedení v podání žákyně 4. ročníku SPgŠ.

UPOZORNĚNÍ: Všechny výchovy si žáci mohou vyzkoušet při „zkouškách nanečisto“ v seminářích k přijímacímu řízení, které škola pro uchazeče pořádá. Jejich podoba a způsob organizace v tomto školním roce bude záležet na vývoji epidemické situace a přijatých opatřeních.