STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Přijímací řízení – dálkové studium


Školní část přijímacího řízení

Přečtěte si FAQ
 • Nejčastější dorazy týkající se dálkovéhostudia
  Datum publikace: 27. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:

Dokumenty
 • Informace o přijímacích zkouškách – aktualizované
  Datum publikace: 27. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Rozpis přijímacích zkoušek DS (18. června)
  Datum publikace: 27. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Rozdělení do skupin k přijímacím zkouškám
  Datum publikace: 27. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Kritéria přijímacího řízení
  Datum publikace: 27. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:

Ředitel školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 353/ 2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020 – 21 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2020 – 2021

Dálkové a kombinované vzdělávání : 1. kolo

Podávání přihlášek: Do 2. března 2020

Přihlášku si můžete stáhnout: zde

Upozornění: Definitivní počet přijímaných žáků na jednoletou a dvouletou formu studia stanoví ředitel školy do 31. března 2020 na základě podaných přihlášek.

Lékařské osvědčení pro vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové (kombinované) studium
 • Lékařské osvědčení pro vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové (kombinované) studium
  Datum publikace: 27. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:

Informace k jednotlivé maturitní zkoušce
 • Jednotlivá zkouška – informační dopis pro uchazeče
  Datum publikace: 27. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Jednotlivá zkouška – Přihláška ke konzultacím
  Datum publikace: 27. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace: