STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Přijímací řízení – dálkové studium


 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

  • 2.kolo přijímacího řízení – 20. června 2024 

 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PRAKTICKÁ UKÁZKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 


Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „ Předškolní a mimoškolní pedagogika“ – dvouleté kombinované studium

Přihlášku  k této délce vzdělávání podávají uchazeči s maturitní zkouškou. Uchazeči konají zkoušku z jazykové, tělesné a hudební výchovy.

Poznámka: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí získat v každé z výchov minimálně 5 bodů.

Stanovení pořadí přijímaných žáků: Bude přijato  90 žáků podle kritérií přijímacího řízení.

Budou přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušky. Jejich pořadí bude určeno podle počtu získaných bodů v přijímací zkoušce.

Hudební výchova      20 bodů

Tělesná výchova       20 bodů

Jazyková výchova     15 bodů

 

 

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté dálkové studium

Přihlášku  k této délce vzdělávání podávají uchazeči se základním vzděláním nebo výučním listem.

Uchazeči musí vykonat státní přijímací zkoušku z ČJ a matematiky. Její výsledek je započítán 60 % do pořadí uchazečů v přijímacím řízení.

Všichni uchazeči konají zkoušku z jazykové, hudební a tělesné výchovy.

Studium bude otevřené pouze při minimálním počtu uchazečů – 45.

Poznámka: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí získat v každé z výchov minimálně 5 bodů.

Stanovení pořadí přijímaných žáků: Ke studiu může být přijato 32  uchazečů.

Hudební výchova      20 bodů

Tělesná výchova       20 bodů

Jazyková výchova     15 bodů

Obsah jednotlivých zkoušek:

Zkouška z jazykové výchovy: Ověření správné výslovnosti při četbě.

Zkouška z hudební výchovy: Ověření hudebních předpokladů, tonálního a rytmického cítění.

Uchazeč zazpívá jednu píseň bez doprovodu. Doporučuje se lidová píseň. (U delších písní stačí jedna sloka.)

Uchazeč zazpívá předehrané tóny a vytleská rytmus, který mu zkoušející zahraje.

Pokud uchazeč ovládá hru na klavír, připraví si jednu krátkou skladbu nebo píseň a tu zahraje. Může také zazpívat píseň s vlastním doprovodem na klavír nebo kytaru.
Není podmínkou zkoušky. (Vlastní kytaru s sebou.)

Bodové ohodnocení  : 1. a 2. úkol max.  15 bodů,  3. úkol    5 bodů  =  Celkem   20 bodů.

Zkouška z tělesné výchovy – ověření fyzických předpokladů pro praktickou výuku TV a absolvování sportovních kurzů.

Akrobatická sestava: Základní postoj:  Stoj spatný-upažit. Výkrokem váha předklonmo, stoj, kotoul vpřed do vzporu dřepmo, výskokem obrat. Dřep, pád do lehu vznesmo, stoj na lopatkách, dřep. Stoj, přemet strano(max. 10 bodů).

 Burpee test (max. 10 bodů).

Cvičící má přesně a co nejrychleji 20 x absolvovat cvičební cyklus, který se skládá ze 4 poloh.  1. Vzpřímený postoj   2. Vzpor dřepmo  3. Vzpor ležmo, v němž trup a nohy tvoří jednu přímku.  4. Opět vzpor dřepmo. 5. Vzpřímený postoj ( max 10 bodů –  tabulka).

 

ŽenyMuži
Věková skupinaABCDEF
Období narozeníDo 18.4.93Do 18.4.83Do 18.4.73Do 18.4.63Do 18.4.93Před 18.4.93
Body18-3031-4041-5051-6019 – 3031- více
0NeuspokojivýNesplníNesplníNesplníNesplníNesplníNesplní
2Slabý59 a více63 a více69 a více75 a více49 a více69 a více
4Podprůměrný54-5856-6263-6869-7444 – 4863-68
6Průměrný51-5354-5258-6265-6840- 4358-62
8Dobrý48-5051-5055-5761-6437-3953-57
10Výborný47 a méně49 a méně54 a méně60 a méně36 a méně54 a méně
Celkem