STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Pedagogické lyceum

kód: 78 – 42 – M/03

Jedním z pedagogických oborů, který naše škola nabízí je obor Pedagogické lyceum. Jde o obor gymnaziálního typu, který vznikl jako střední cesta mezi gymnáziem a střední pedagogickou školou.

Hlavním cílem je připravit absolventy pro další studium na vysoké škole, zejména na fakultách připravující budoucí učitele. Absolventi tohoto oboru mají na trhu práce od roku 2015 i přímé uplatnění. Získávají celkem dvě pracovní kvalifikace — viz. kvalifikace absolventa.

V učebním plánu Pedagogického lycea lehce převládají všeobecně vzdělávací předměty nad předměty odbornými. Podrobný rozpis jednotlivých předmětů a jejich hodinový rozpis do let naleznete v učebním plánu.

Specifikem vzdělávání v oboru Pedagogické lyceum na naší škole je možnost vybrat si ve druhém ročníku specializaci. Specializací se může stát jedna ze čtyř výchov (dramatická, hudební, tělesná, výtvarná). V prvním ročníku jsou v učebním plánu zastoupeny všechny výchovy rovnoměrně (dvě hodiny týdně od každé), aby žáci získali zkušenost se všemi výchovami a tak se mohli při výběru lépe rozhodnout. Od druhého ročníku se žáci věnují už jen té výchově, kterou si vybrali jako specializaci a z této výchovy na konci studia skládají praktickou i teoretickou maturitní zkoušku.

Školní vzdělávací program pro Pedagogické lyceum
  • Školní vzdělávací program pro Pedagogické lyceum
    Datum publikace: 27. 9. 2020
    Autor: Admin
    Typ souboru: docx
    Anotace: