STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Co jsme za školu

Historické královské město Beroun leží v blízkosti chráněné krajinné oblasti Český kras. V tomto městě se již od roku 1953 nachází naše střední pedagogická škola.

Již od svého vzniku připravujeme studenty (většinou studentky) na jejich budoucí povolání především pro práci v mateřských školách a speciálních mateřských školách. Dále pak pro výchovnou práci v různých školských, sociálních a kulturních institucích (tím jsou myšleny školní družiny, školní kluby, domy dětí a mládeže, střediska volného času, dětské domovy, domovy mládeže, speciálně pedagogická zařízení, mateřská centra a další).

Od roku 1994 nabízí naše škola nový obor vzdělání, který se nazývá pedagogické lyceum. Na vzniku tohoto oboru se významně podílel celý tým našich profesorů. Projekt zastřešený Národním ústavem odborného vzdělávání se během let rozšířil po celé České republice. Pedagogické lyceum je určeno žákům, kteří jsou přirozeně tvořiví v dramatických, hudebních, pohybových a výtvarných aktivitách a chtějí se jim v budoucnu věnovat profesionálně. Těmto činnostem je v našem učebním plánu věnován velký časový prostor. Cílem je připravit absolventy pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách, především pedagogického, uměleckého, sociálního a dalších humanitních zaměření.

Naši absolventi pedagogického lycea dnes pracují ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, v médiích, uměleckých školách, ale i v dalších institucích, ke kterým po maturitě na naší škole získali další vzdělání.

Studenti obou oborů vzdělání se během studia účastní mnoha kurzů (povinných nebo doporučených).

Rada rodičů pro ně každoročně připravuje zájezdy do zahraničí – ať už do naší spřátelené školy ve slovenské Levoči nebo za památkami a relaxací například do Španělska, Francie, Itálie, Anglie. Těchto zájezdů se účastní i naši bývalí žáci, rodiče a přátelé školy.

Ve čtvrtém ročníku si studenti vyzkouší jaké to je postavit se před velké publikum a prezentovat svoji ročníkovou práci.

Nejen obsah studia a metody vzdělávání jsou pro žáky inspirativní a zajímavé, ale i vybavení školy podporuje nové formy vyučování.

Naše škola má keramickou a grafickou dílnu, studovnu, učebny pro hru na hudební nástroje. Pod střechou se nachází ateliér výtvarné výchovy, hudební sál či sál dramatické výchovy s jevištěm, kterému se říká Půda. Zde se každoročně odehrávají divadelní Maturity na Půdě, Vernisáže maturitních prací z výtvarné výchovy, Maturitní koncerty specializace hudební výchovy pedagogického lycea.

SPgŠ v Berouně se v posledních letech stala významným centrem celoživotního učení. V mnoha typech dálkového studia se zde vzdělávají desítky studujících z řad dospělé populace.

O naše studenty se stará sympatický profesorský sbor, který se tu a tam sejde a oslaví narození dětí, kulaté narozeniny, Den učitelů, konec školního roku nebo se vydá na vánoční pochod zasněženou krajinou.

V roce 2005 jsme byli jednou ambiciózní krajskou úřednicí spojeni s obchodní akademií, ale stálý profesorský sbor se snaží zachovávat jedinečnost naší pedagogické školy.

R.M. + E.Z.