STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Seznam literatury ČJ

 

Žák vybírá 20 literárních děl
Světová a česká literatura do konce 18. stoletímin. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. stoletímin. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. stoletímin. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. stoletímin. 5 literárních děl

 

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce