STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Učitelský sbor SPgŠ Beroun

Profesorský sborVyučuje předmětyDalší úkoly, funkceTelefonní linka
Emailová adresa
Ambrožová Jitka, Mgr.anglický jazyk311 653 018

ambrozova@oaspgsberoun.cz

Balvínová Jitka, Mgr.český jazyk
hudební výchova
hra na hudební nástroj
311 604 933
balvinova@oaspgsberoun.cz
Baštová Simona, Mgr.německý jazyk311 653 018

bastova_s@oaspgsberoun.cz

Beranová Ivana, Mgr.ruský jazyk
hudební výchova
hra na hudební nástroj
311 604 931
beranova@oaspgsberoun.cz
Čermáková Markéta, Mgr.pedagogika, pedagogická praxeVýchovná poradkyně 311 653 008

marketa.cermakova@oaspgsberoun.cz

Čonková Gabriela, Mgr.informatikaVedoucí předmětové komise INT
Čopáková Zuzana, PhDr.anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
311 653 019
copakova@oaspgsberoun.cz
Drvotová Bohuslavačeský jazyk
psychologie
Školní metodik prevence
Správce školní knihovny
311 653 008
drvotova@oaspgsberoun.cz
Fenzelová Markéta, Bc.anglický jazyk
psychologie
311 653 004

fenzelova@oaspgsberoun.cz

Hanslová Martina, Mgr.hudební výchova
hra na hudební nástroj
Vedoucí pěveckého sboru

 

311 604 931
311 604 932
hanslova@oaspgsberoun.cz
Horák Pavel, Mgr.český jazyk
výtvarná výchova
311 604 934
horak@oaspgsberoun.cz
Kahoun Martin, Mgr., MBAanglický jazyk
ruský jazyk
Externí vyučujícíkahoun@oaspgsberoun.cz
Kamarýtová Tereza, Ing.matematika311 653 019
kamarytova@oaspgsberoun.cz
Kodešová Eva, Mgr., MgA.dramatická výchova311 653 006

kodesova@oaspgsberoun.cz

Koudelková Anna, Mgr.hudební výchova
hra na hudební nástroj
Pěvecký sbor311 604 933
koudelkova@oaspgsberoun.cz
Krubová Kateřina, Mgr.tělesná výchova
anglický jazyk
plavání
311 653 027
krubova@oaspgsberoun.cz
Kubásková Jana, Mgr.výtvarná výchova
občanská nauka
pedagogická praxe
Vedoucí výtvarného praktika311 604 934
kubaskova@oaspgsberoun.cz
Kuhn Tomáš, doc., Mgr., Ph.D.hudební výchova
hra na hudební nástroj
311 604 933

kuhn@oaspgsberoun.cz

Leňová Hana, Mgr.německý jazyk
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové komise NJ311 653 016
lenova@oaspgsberoun.cz
Lišková Štěpánka, PhDr., Ph.D.hra na hudební nástroj311 604 933
stepanka.liskova@oaspgsberoun.cz
Lstibůrková Marie, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 004
lstiburkova@oaspgsberoun.cz
Marešová Petra, Ing.anglický jazyk311 653 012

petra.maresova@oaberoun.cz

Mejstříková Lucie, Mgr.francouzský jazyk
výtvarná výchova
311 653 019
lucie.mejstrikova@oaspgsberoun.cz
Musil Roman, Mgr., PhDr.dramatická výchova
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové komise DV311 653 006
musil@oaspgsberoun.cz
Mužík Vladimír, Mgr.český jazyk
hudební výchova
hra hudební nástroj
Vedoucí předmětové komise HV311 604 933
muzik@oaspgsberoun.cz
Nekvindová Soňa, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 019
nekvindova@oaspgsberoun.cz
Němec Pavel, Mgr.tělesná výchova
zeměpis
Zástupce ředitele pro dálkové a kombinované studium311 653 027
nemec@oaspgsberoun.cz
Novák Miloš, Mgr.tělesná výchova
informatika
Předseda předmětové komise TV
Správce webu SPgŠ
IT podpora
311 653 004
311 604 936
novak@oaspgsberoun.cz
Obleserová Petra, Mgr.hudební výchova
anglický jazyk
hra na hudební nástroj
311 604 933
obleserova@oaspgsberoun.cz
Pavlásek Pavel, Mgr.tělesná výchova
zeměpis
Zástupce ředitele pro denní studium311 653 003
pavlasek@oaspgsberoun.cz
Petříček Tomáš, Mgr.občanská nauka
výtvarná výchova
Vedoucí předmětové komise VV311 604 934
petricek@oaspgsberoun.cz
Postolková Erika, Mgr. Ing.ekonomika
psychologie
postolkova@oaspgsberoun.cz
Rambousková Pavla, Mgr.tělesná výchova
anglický jazyk
311 653 004
311 604 936
pavla.rambouskova@oaspgsberoun.cz
Sarnovský Petr, Ing.fyzikaexterní vyučující311 653 005
petr.sarnovsky@oaspgsberoun.cz
Slavíková Lucie, Mgr.matematika
biologie
311 604 937

slavikova_l@oaspgsberoun.cz

Solarová Pavlína, Mgr.biologie
matematika
311 653 005
solarova@oaspgsberoun.cz
Součková Michaela, Bc.občanská nauka       tělesná výchova311 604 936
Stibůrek Michal, Mgr.informatika
tělesná výchova
311 604 936
stiburek@oaspgsberoun.cz
Stodůlková Eva, Mgr.psychologie
pedagogická praxe
311 653 008
stodulkova@oaspgsberoun.cz
Šonka Karel, Mgr.pedagogika
pedagogická praxe
dějepis
historický seminář
Vedoucí předmětové komise společenské vědy311 653 007
sonka@oaspgsberoun.cz
Tetour MilanfyzikaExterní vyučující311 653 005
milan.tetour@oaspgsberoun.cz
Váňová Kateřina, Mgr.matematika311 653 017
katerina.vanova@oaspgsberoun.cz
Vaculíková Zdeňka, Mgr.
anglický jazyk

český jazyk

311 653 018
vaculikova@oaspgsberoun.cz
Vítková Miroslava, Ing.chemie
biologie
311 653 005
vitkova@oaspgsberoun.cz
Zajíček Jan, Mgr.český jazyk
občanská nauka
dramatická výchova
311 653 007
zajicek@oaspgsberoun.cz
Zajíčková Lucie, Mgr.český jazyk
německý jazyk
311 604 937
zajickova@oaspgsberoun.cz
Zapletalová Eliška, PhDr., PaedDr.pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové komise PED, PSY
Místopředseda školské rady
311 653 008
zapletalova@oaspgsberoun.cz
Žáčková Andrea, Mgr.český jazyk311 653 016
zackova@oaspgsberoun.cz

 

Nejvhodnější doba telefonování profesorům je o přestávkách:

7.45 – 8.00před vyučováním
8.45 – 8.50po 1. hodině
9.35 – 9.50po 2. hodině
10.35 – 10.45po 3. hodině
11.30 – 11.35po 4. hodině
12.20 – 12.25po 5. hodině
13.10 – 13.15po 6. hodině
14.00 – 14.05po 7. hodině
14.50 – 14.55po 8. hodině

 

Konec vyučování je po 9. hodině v 15.40 h., v pátek končí výuka nejpozději ve 13.10 h.

Profesorský sborVyučuje předmětyDalší úkoly, funkceTelefonní linka
E-mailová adresa
Balvínová Jitka, Mgr.český jazyk
hudební výchova
Třídní prof. 4.PB311 604 931
balvinova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Beranová Ivana, Mgr.ruský jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
311 604 931
beranova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Čopáková Zuzana, PhDr.anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
konverzace
311 653 019
copakova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Drvotová Bohuslavačeský jazyk
psychologie
Výchovná poradkyně
Školní metodik prevence
Správce školní knihovny
Třídní prof. 1.PA
311 653 008
drvotova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Freund Jiří, Ing.matematika311 653 018
freund@oaberoun.cz
Hanslová Martina, Mgr.hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí pěveckého sboru311 604 931
311 604 932
hanslova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Horák Pavel, Mgr.český jazyk
výtvarná výchova
Třídní prof. 1.DD311 604 934
horak(zavináč)oaspgsberoun.cz
Karhanová Jitka, Mgr.matematika
pedagogika
informatika
pedagogický seminář
Správce webu SPgŠ
karhanova(zavináč)oaspgsberoun.cz
WEB
Králová Jana, Mgr.český jazyk
německý jazyk
311 653 004
vyuka.janakralova(zavináč)seznam.cz
Králová Kateřina, Mgr.anglický jazyk
konverzace
pedagogika
pedagogický seminář
pedagogická praxe
Výchovná poradkyně
Správce webu SPgŠ
Vedoucí KMD

311 653 007
kralova_k(zavináč)oaspgsberoun.cz
Kodešová Eva, Mgr.dramatická výchova311 653 006
kodesova@oaberoun.cz
Koudelková Anna, Mgr.hudební výchova
hudební nástroj
Pěvecký sbor
Třídní prof. 2.PB
311 604 933
anna77koud(zavináč)seznam.cz
Krubová Kateřina, Mgr.tělesná výchova
anglický jazyk
konverzace
plavání
Třídní prof. 2.PA311 653 027
krubova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Kubásková Jana, Mgr.výtvarná výchova
občanská nauka
pedagogická praxe
Vedoucí výtvarného praktika
Třídní prof. 3.PB
311 604 934
jana.kubaskova(zavináč)centrum.cz
Kuníková Ilona, Mgr.český jazyk
dějepis
historický seminář
Třídní prof. 2.LA
Třídní prof. 3.DD
Vedoucí předmětové komise
společenskovědních předmětů
Vedoucí KMD
kunikova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Leňová Hana, Mgr.německý jazyk
konverzace
pedagogika
pedagogický seminář
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise NJ
311 653 016
posmurna(zavináč)oaspgsberoun.cz
Lstibůrková Marie, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 004
lstiburkova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Luxová Lucie, Mgr.francouzský jazyk
výtvarná výchova
311 653 019
luxova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Musil Roman, Mgr.dramatická výchova
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise DV
311 653 006
musil(zavináč)oaspgsberoun.cz
Mužík Vladimír, Mgr.český jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí předmětové
komise HV
Třídní prof. 4.LA
Třídní prof. 2DB
311 604 933
muzik(zavináč)oaspgsberoun.cz
Nekvindová Soňa, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 019
nekvindova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Němec Pavel, Mgr.tělesná výchova
zeměpis
311 653 027
nemec(zavináč)oaspgsberoun.cz
Novák Miloš, Mgr.tělesná výchova
informatika
Vedoucí předmětové komise TV
Správce webu SPgŠ
IT podpora
Třídní prof. 2.LA
311 653 004
311 604 936
novak(zavináč)oaspgsberoun.cz
Pachner Jiří, Mgr.speciální pedagogika311 653 023
pachner(zavináč)oaspgsberoun.cz
Pavlásek Pavel, Mgr.tělesná výchova
zeměpis
Zástupce ředitele311 653 003
pavlasek(zavináč)oaspgsberoun.cz
Petříček Tomáš, Mgr.občanská nauka
výtvarná výchova
Vedoucí předmětové
komise VV
Třídní prof. 1.PB
311 604 934
petricek(zavináč)oaspgsberoun.cz
Pintová Kateřina, Mgr.francouzský jazyk311 653 023
pintova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Radová Henrieta, Mgr.fyzika
informatika
311 653 005
radova(zavinac)oaspgsberoun.cz
Slavíková Lucie, Mgr.matematika
biologie
311604937
slavikova_l(zavináč)oaspgsberoun.cz
Solarová Pavlína, Mgr.biologie
matematika
Třídní prof. 3.PA311 653 005
solarova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Součková Michaela, Bc.tělesná výchova
občanská výchova
plavání
Třídní prof. 1.LA311 604 936
souckova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Stibůrek Michal, Mgr.informatika
tělesná výchova
Třídní prof. 4.LB
Třídní prof. 1.DB
311 604 936
stiburek(zavináč)oaspgsberoun.cz
Stodůlková Eva, Mgr.psychologie
pedagogická praxe
Třídní prof. 1.DA311 653 008
stodulkova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Svobodová Jana, Ing.anglický jazyk
konverzace
311 653 019
svobodova_j(zavináč)oaspgsberoun.cz
Šíma Ladislavinformatika
plavání
Zástupce ředitele
Třídní prof. 1D
311 653 002
sima(zavináč)oaspgsberoun.cz
Šonka Karel, Mgr.pedagogika
pedagogická praxe
dějepis
historický seminář
311 653 007
sonka(zavináč)oaspgsberoun.cz
Šrajerová Jana, Ing.matematika311 653 018
srajerova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Vaněk Jaroslav, Mgr.tělesná výchovaTřídní prof. 2DA311 604 936
vanek(zavináč)oaspgsberoun.cz
Vítková Miroslava, Ing.chemie
biologie
Třídní prof. 4.PA311 653 005
vitkova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Vlčková Pavlína, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 018
vlckova@oaberoun.cz
Vydrová Eva, Mgr.hudební výchovaTřídní prof.311 604 932
vydrova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Zajíčková Lucie, Mgr.český jazyk
německý jazyk
311604937
zajickova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Zapletalová Eliška,
PhDr., PaedDr.
občanská nauka
pedagogika
pedagogická praxe
seminář ZSV
Vedoucí předmětové
komise PED, PSY
Místopředseda školské rady
Třídní prof. 1.DC
311 653 008
zapletalova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Garkischová Mariečeský jazykExterní vyučující311 653 007
garkischova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Grossová, Vendula, Mgr.speciální pedagogikaExterní vyučující
Haklová Jitka, Mgr.dramatická výchovaExterní vyučující311 653 006
haklova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Kahoun Martin, Mgr., MBAanglický jazyk
ruský jazyk
Externí vyučujícíkahoun@oaspgsberoun.cz
Kaplanová Lucie, Mgr.psychologie
speciální pedagogika
Externí vyučující311 653 008
kaplanova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Priknerová Petra, Mgr.dramatická výchova
speciální pedagogika
Externí vyučujícípriknerova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Svoboda Pavel, Mgr.anglický jazykExterní vyučující311 653 004
svoboda@oaspgsberoun.cz
Vaculíková Marika, Bc.speciální pedagogikaExterní vyučující