STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Učitelský sbor SPgŠ Beroun

Profesorský sborVyučuje předmětyDalší úkoly, funkceTelefonní linka
Emailová adresa
Balvínová Jitka, Mgr.český jazyk
hudební výchova
311 604 933
balvinova@oaspgsberoun.cz
Baštová Simona, Mgr.německý jazyk311 653 018

bastova_s@oaspgsberoun.cz

Beranová Ivana, Mgr.ruský jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
311 604 931
beranova@oaspgsberoun.cz
Čermáková Markéta, Mgr.pedagogika, pedagogická praxe, speciální pedagogika 311 653 008

marketa.cermakova@oaspgsberoun.cz

Čopáková Zuzana, PhDr.anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
konverzace
311 653 019
copakova@oaspgsberoun.cz
Drvotová Bohuslavačeský jazyk
psychologie
Školní metodik prevence
Správce školní knihovny
311 653 008
drvotova@oaspgsberoun.cz
Ducháčková Ilona, Mgr.český jazyk
dějepis
historický seminář
Vedoucí předmětové komise
společenskovědních předmětů
Vedoucí KMD
311 653 007

kunikova@oaspgsberoun.cz

Fenzelová Markéta, Bc.anglický jazyk311 653 004

fenzelova@oaspgsberoun.cz

Hanslová Martina, Mgr.hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí pěveckého sboru

 

311 604 931
311 604 932
hanslova@oaspgsberoun.cz
Horák Pavel, Mgr.český jazyk
výtvarná výchova
311 604 934
horak@oaspgsberoun.cz
Kamarýtová Tereza, Ing.matematika311 653 019
kamarytova@oaspgsberoun.cz
Kodešová Eva, Mgr., MgA.dramatická výchova311 653 006

kodesova@oaspgsberoun.cz

Koudelková Anna, Mgr.hudební výchova
hudební nástroj
Pěvecký sbor311 604 933
koudelkova@oaspgsberoun.cz
Krubová Kateřina, Mgr.tělesná výchova
anglický jazyk
konverzace
plavání
311 653 027
krubova@oaspgsberoun.cz
Kubásková Jana, Mgr.výtvarná výchova
občanská nauka
pedagogická praxe
Vedoucí výtvarného praktika311 604 934
kubaskova@oaspgsberoun.cz
Kuhn Tomáš, doc., Mgr., Ph.D.hudební výchova311 604 933

kuhn@oaspgsberoun.cz

Leňová Hana, Mgr.německý jazyk
konverzace
pedagogika
pedagogický seminář
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise NJ
311 653 016
lenova@oaspgsberoun.cz
Lišková Štěpánka, PhDr., Ph.D.hra na hudební nástroj311 604 933
stepanka.liskova@oaspgsberoun.cz
Lstibůrková Marie, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 004
lstiburkova@oaspgsberoun.cz
Marešová Petra, Ing.anglický jazyk311 653 012

petra.maresova@oaberoun.cz

Matějka Josef, Mgr.tělesná výchova

informační a komunikační technologie

311 653 027, 311 604 936

matejka@oaspgsberoun.cz

Mejstříková Lucie, Mgr.francouzský jazyk
výtvarná výchova
311 653 019
lucie.mejstrikova@oaspgsberoun.cz
Mlatečková Kristýna, Bc. dramatická výchova311 653 006

mlateckova@oaspgsberoun.cz

Musil Roman, Mgr., PhDr.dramatická výchova
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise DV
311 653 006
musil@oaspgsberoun.cz
Mužík Vladimír, Mgr.český jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí předmětové
komise HV
311 604 933
muzik@oaspgsberoun.cz
Nekvindová Soňa, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 019
nekvindova@oaspgsberoun.cz
Němec Pavel, Mgr.tělesná výchova
zeměpis
Vedoucí předmětové
komise TV
311 653 027
nemec@oaspgsberoun.cz
Novák Miloš, Mgr.tělesná výchova
informatika
Správce webu SPgŠ
IT podpora
311 653 004
311 604 936
novak@oaspgsberoun.cz
Nováková Lucie, Mgr.biologielucie.novakova@oaspgsberoun.cz
Pavlásek Pavel, Mgr.tělesná výchova
zeměpis
Zástupce ředitele311 653 003
pavlasek@oaspgsberoun.cz
Petříček Tomáš, Mgr.občanská nauka
výtvarná výchova
Vedoucí předmětové
komise VV
311 604 934
petricek@oaspgsberoun.cz
Postolková Erika, Mgr. Ing.ekonomika

psychologie

Výchovná poradkyněpostolkova@oaspgsberoun.cz
Radová Henrieta, Mgr.fyzika
informatika
311 653 005
radova@oaspgsberoun.cz
Rambousková Pavla, Mgr.tělesná výchova311 653 004
311 604 936
pavla.rambouskova@oaspgsberoun.cz
Ambrožová Jitka, Mgr.anglický jazyk311 653 018

ambrozova@oaspgsberoun.cz

Slavíková Lucie, Mgr.matematika
biologie
311 604 937

slavikova_l@oaspgsberoun.cz

Solarová Pavlína, Mgr.biologie
matematika
311 653 005
solarova@oaspgsberoun.cz
Stibůrek Michal, Mgr.informatika
tělesná výchova
311 604 936
stiburek@oaspgsberoun.cz
Stodůlková Eva, Mgr.psychologie
pedagogická praxe
311 653 008
stodulkova@oaspgsberoun.cz
Svobodová Jana, Ing.anglický jazyk
konverzace
311 653 019
svobodova_j@oaspgsberoun.cz
Šíma Ladislavtělesná výchova311 653 002
sima@oaspgsberoun.cz
Šleisová Tereza, Mgr.psychologie 311 604 935

tereza.sleisova2@oaspgsberoun.cz

Šonka Karel, Mgr.pedagogika
pedagogická praxe
dějepis
historický seminář
311 653 007
sonka@oaspgsberoun.cz
Vaculíková Zdeňka, Mgr.
anglický jazyk

český jazyk

311 653 018
vaculikova@oaspgsberoun.cz
Vaněk Jaroslav, Mgr.tělesná výchova311 604 936
vanek@oaspgsberoun.cz
Vítková Miroslava, Ing.chemie
biologie
311 653 005
vitkova@oaspgsberoun.cz
Zajíčková Lucie, Mgr.český jazyk
německý jazyk
311 604 937
zajickova@oaspgsberoun.cz
Zapletalová Eliška, PhDr., PaedDr.občanská nauka
pedagogika
pedagogická praxe
seminář ZSV
Vedoucí předmětové
komise PED, PSY
Místopředseda školské rady
311 653 008
zapletalova@oaspgsberoun.cz
Kahoun Martin, Mgr., MBAanglický jazyk
ruský jazyk
Externí vyučujícíkahoun@oaspgsberoun.cz
Vaculíková Marika, Bc.speciální pedagogikaExterní vyučujícímarika.vaculikova@oaspgsberoun.cz

 

Nejvhodnější doba telefonování profesorům je o přestávkách:

7.45 – 8.00před vyučováním
8.45 – 8.50po 1. hodině
9.35 – 9.50po 2. hodině
10.35 – 10.45po 3. hodině
11.30 – 11.35po 4. hodině
12.20 – 12.25po 5. hodině
13.10 – 13.15po 6. hodině
14.00 – 14.05po 7. hodině
14.50 – 14.55po 8. hodině

 

Konec vyučování je po 9. hodině v 15.40 h., v pátek končí výuka nejpozději ve 13.10 h.

Pouze pro profesory:

Školní email

Elektronická docházka

Bakaláři