STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Učitelský sbor SPgŠ Beroun

Profesorský sbor Vyučuje předměty Další úkoly, funkce Telefonní linka
Emailová adresa
Balvínová Jitka, Mgr. český jazyk
hudební výchova
311 604 933
balvinova@oaspgsberoun.cz
Baštová Simona, Mgr. německý jazyk 311 653 018

bastova_s@oaspgsberoun.cz

Beranová Ivana, Mgr. ruský jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
311 604 931
beranova@oaspgsberoun.cz
Čermáková Markéta, Mgr. pedagogika, pedagogická praxe, speciální pedagogika  311 653 008

marketa.cermakova@oaspgsberoun.cz

Čopáková Zuzana, PhDr. anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
konverzace
311 653 019
copakova@oaspgsberoun.cz
Drvotová Bohuslava český jazyk
psychologie
Školní metodik prevence
Správce školní knihovny
311 653 008
drvotova@oaspgsberoun.cz
Ducháčková Ilona, Mgr. český jazyk
dějepis
historický seminář
Vedoucí předmětové komise
společenskovědních předmětů
Vedoucí KMD
311 653 007

kunikova@oaspgsberoun.cz

Fenzelová Markéta, Bc. anglický jazyk 311 653 004

fenzelova@oaspgsberoun.cz

Hanslová Martina, Mgr. hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí pěveckého sboru

 

311 604 931
311 604 932
hanslova@oaspgsberoun.cz
Horák Pavel, Mgr. český jazyk
výtvarná výchova
311 604 934
horak@oaspgsberoun.cz
Kamarýtová Tereza, Ing. matematika 311 653 019
kamarytova@oaspgsberoun.cz
Kodešová Eva, Mgr., MgA. dramatická výchova 311 653 006

kodesova@oaspgsberoun.cz

Koudelková Anna, Mgr. hudební výchova
hudební nástroj
Pěvecký sbor 311 604 933
koudelkova@oaspgsberoun.cz
Kovářová Jarmila, Mgr.  český jazyk kovarova@oaspgsberoun.cz
Krubová Kateřina, Mgr. tělesná výchova
anglický jazyk
konverzace
plavání
311 653 027
krubova@oaspgsberoun.cz
Kubásková Jana, Mgr. výtvarná výchova
občanská nauka
pedagogická praxe
Vedoucí výtvarného praktika 311 604 934
kubaskova@oaspgsberoun.cz
Kuhn Tomáš, doc., Mgr., Ph.D. hudební výchova 311 604 933

kuhn@oaspgsberoun.cz

Leňová Hana, Mgr. německý jazyk
konverzace
pedagogika
pedagogický seminář
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise NJ
311 653 016
lenova@oaspgsberoun.cz
Lišková Štěpánka, PhDr., Ph.D. hra na hudební nástroj 311 604 933
stepanka.liskova@oaspgsberoun.cz
Lstibůrková Marie, Mgr. anglický jazyk
konverzace
311 653 004
lstiburkova@oaspgsberoun.cz
Marešová Petra, Ing. anglický jazyk 311 653 012

petra.maresova@oaspgsberoun.cz

Matějka Josef, Mgr. tělesná výchova

informační a komunikační technologie

311 653 027, 311 604 936

matejka@oaspgsberoun.cz

Mejstříková Lucie, Mgr. francouzský jazyk
výtvarná výchova
311 653 019
lucie.mejstrikova@oaspgsberoun.cz
Mlatečková Kristýna, Bc.  dramatická výchova 311 653 006

mlateckova@oaspgsberoun.cz

Musil Roman, Mgr., PhDr. dramatická výchova
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise DV
311 653 006
musil@oaspgsberoun.cz
Mužík Vladimír, Mgr. český jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí předmětové
komise HV
311 604 933
muzik@oaspgsberoun.cz
Nekvindová Soňa, Mgr. anglický jazyk
konverzace
311 653 019
nekvindova@oaspgsberoun.cz
Němec Pavel, Mgr. tělesná výchova
zeměpis
Vedoucí předmětové
komise TV
311 653 027
nemec@oaspgsberoun.cz
Novák Miloš, Mgr. tělesná výchova
informatika
Správce webu SPgŠ
IT podpora
311 653 004
311 604 936
novak@oaspgsberoun.cz
Nováková Lucie, Mgr. biologie lucie.novakova@oaspgsberoun.cz
Pavlásek Pavel, Mgr. tělesná výchova
zeměpis
Zástupce ředitele 311 653 003
pavlasek@oaspgsberoun.cz
Petříček Tomáš, Mgr. občanská nauka
výtvarná výchova
Vedoucí předmětové
komise VV
311 604 934
petricek@oaspgsberoun.cz
Postolková Erika, Mgr. Ing. ekonomika

psychologie

Výchovná poradkyně postolkova@oaspgsberoun.cz
Radová Henrieta, Mgr. fyzika
informatika
311 653 005
radova@oaspgsberoun.cz
Rambousková Pavla, Mgr. tělesná výchova 311 653 004
311 604 936
pavla.rambouskova@oaspgsberoun.cz
Sayyed Jalal, Bc. anglický jazyk 311 653 018

jalal.sayyed @oaspgsberoun.cz

Slavíková Lucie, Mgr. matematika
biologie
311 604 937

slavikova_l@oaspgsberoun.cz

Solarová Pavlína, Mgr. biologie
matematika
311 653 005
solarova@oaspgsberoun.cz
Stibůrek Michal, Mgr. informatika
tělesná výchova
311 604 936
stiburek@oaspgsberoun.cz
Stodůlková Eva, Mgr. psychologie
pedagogická praxe
311 653 008
stodulkova@oaspgsberoun.cz
Svobodová Jana, Ing. anglický jazyk
konverzace
311 653 019
svobodova_j@oaspgsberoun.cz
Šíma Ladislav tělesná výchova 311 653 002
sima@oaspgsberoun.cz
Šleisová Tereza, Mgr. psychologie  311 604 935

tereza.sleisova2@oaspgsberoun.cz

Šonka Karel, Mgr. pedagogika
pedagogická praxe
dějepis
historický seminář
311 653 007
sonka@oaspgsberoun.cz
Vaculíková Zdeňka, Mgr.
anglický jazyk

český jazyk

311 653 018
vaculikova@oaspgsberoun.cz
Vaněk Jaroslav, Mgr. tělesná výchova 311 604 936
vanek@oaspgsberoun.cz
Vítková Miroslava, Ing. chemie
biologie
311 653 005
vitkova@oaspgsberoun.cz
Zajíčková Lucie, Mgr. český jazyk
německý jazyk
311 604 937
zajickova@oaspgsberoun.cz
Zapletalová Eliška, PhDr., PaedDr. občanská nauka
pedagogika
pedagogická praxe
seminář ZSV
Vedoucí předmětové
komise PED, PSY
Místopředseda školské rady
311 653 008
zapletalova@oaspgsberoun.cz
Kahoun Martin, Mgr., MBA anglický jazyk
ruský jazyk
Externí vyučující kahoun@oaspgsberoun.cz
Vaculíková Marika, Bc. speciální pedagogika Externí vyučující marika.vaculikova@oaspgsberoun.cz

 

Nejvhodnější doba telefonování profesorům je o přestávkách:

7.45 – 8.00 před vyučováním
8.45 – 8.50 po 1. hodině
9.35 – 9.50 po 2. hodině
10.35 – 10.45 po 3. hodině
11.30 – 11.35 po 4. hodině
12.20 – 12.25 po 5. hodině
13.10 – 13.15 po 6. hodině
14.00 – 14.05 po 7. hodině
14.50 – 14.55 po 8. hodině

 

Konec vyučování je po 9. hodině v 15.40 h., v pátek končí výuka nejpozději ve 13.10 h.

Pouze pro profesory:

Školní email

Elektronická docházka

Bakaláři