STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Kreditní systém

  • Smyslem kreditního systému je zvýšit aktivitu žáků ve škole i mimo ni. Kreditní systém směřuje do všech oblastí vzdělání žáků a jejich školních, mimoškolních a společenských aktivit. Rozvíjí dovednosti a znalosti upevňující vztah k učitelskému povolání.
  • Kreditní systém nemůže v některých bodech jednoznačně, naprosto spravedlivě a přesně určit, jaká je kvalita a společenský význam dané činnosti.  O přidělení kreditů rozhoduje vedoucí akce nebo třídní profesor. Přidělení kreditů za akce, které neorganizuje škola, musí být písemně dokladované (například kopií smlouvy).
  • Za zahraniční a tuzemské zájezdy včetně účasti na třídních výletech může žák během studia získat  maximálně 15 kreditů.
  • Kreditní systém je otevřený. Jestliže žák koná jinou společensky nebo pedagogicky prospěšnou činnost, která není v tabulce specifikována, může mu pedagogická rada na návrh třídního učitele, vyučujících, vedení školy nebo zřizovatele přidělit další kreditní body.
  • Minimální počet kreditů pro žáky nastupující do 1. ročníku (od školního roku 2010/2011 pro obor PMP a od školního roku 2012/2013 pro obor pedagogické lyceum) je  60.
  • Kreditní systém je součástí klasifikace předmětu pedagogika za 2. pololetí čtvrtého ročníku.
  • Formulář pro potvrzení dobrovolné praxe ke stažení zde: *doc  *pdf

 

Tabulka pro udělování kreditů žákům oborů ”Předškolní a mimoškolní pedagogika” a “Pedagogické lyceum”

č.Prospěch, absence – zapisuje se na konci školního rokudélkapočet kreditůzapisuje
1Celkový průměr prospěchu do 1,7jedno pololetí2třídní
2Celkový průměr prospěchu do 1,7obě pololetí8třídní
2Celkový průměr prospěchu do 1,5jedno pololetí3třídní
3Celkový průměr prospěchu do 1,5obě pololetí10třídní
4Celkový průměr prospěchu do 1,2jedno pololetí4třídní
5Celkový průměr prospěchu do 1,2obě pololetí12třídní
6Absence ve vyučování do 5%jedno pololetí4třídní

 

č.Účast v soutěžíchdélkapočet kreditůzapisuje
6Účast ve školním kole soutěžeakce1organizátor akce
7Umístění ve školním kole soutěže (1. – 3,. místo)akce2organizátor akce
8Účast v krajském kole soutěžeakce3vyučující předmětu
9Účast v celostátním kole soutěžeakce5vyučující předmětu
10Umístění (1. – 3. místo) v soutěži, kterou nepořádá školaakce2třídní

 

č.Nepovinné kurzy a předmětydélkapočet kreditůzapisuje
11cyklistická, nebo jiný výběrový kurz (pouze PL)1 den1vedoucí kurzu
12instruktorský kurz – lyžesplnění5vedoucí kurzu / vyučující TV
13instruktorský kurz – snowboardsplnění5vedoucí kurzu / vyučující TV
14Jazykový kurz pořádaný školou1 den1vedoucí kurzu
15Nepovinný předmět (sborový zpěv, výtvarné praktikum)
docházka min. 70%
1 rok10vyučující předmětu
16Certifikáty a kurzy zvyšující kvalifikaci
(Cambridge zkouška, zdravotnický kurz, apod.)
splnění5třídní

 

č.Zájezdy a výletydélkapočet kreditůzapisuje
17Adaptační kurz1 den1třídní
18Třídní výlet1 den1třídní
19Exkurze1 den1organizátor akce
20Školní tuzemský zájezd1 den0,5Vedoucí zájezdu / třídní
21Školní zahraniční zájezd1 den0,5Vedoucí zájezdu / třídní

Za výlety a zájezdy může žák získat během studia maximálně 15 kreditů. Toto pravidlo se nevztahuje na exkurze.

 

č.Kulturní akce, činnostidélkapočet kreditůzapisuje
22Klub mladého diváka1 představení0,5vedoucí KMD
23Průvodce po hradech a zámcích1 rok5vyučující pedagogiky
24Redakce školního časopisu, publicistická činnost1 rok3třídní
25Propagace školy (na veřejnosti, ZŠ)1 akce1třídní / zástupce ŘŠ
26Veřejná vystoupení1 akce2vyučující předmětu
(v rámci dramatické či hudební výchovy či školního sboru)
27Jednorázové vystoupení1 akce1třídní
(např. ochotnické divadlo, sbor mimo školu)
28Celoroční aktivní kulturní činnost1 rok5třídní
(např. ochotnické divadlo, sbor mimo školu)
29Dobrovolnické aktivity1 rok1třídní
(sociální péče, občanské aktivity, osobní asistence, apod.)
30Psaní článků a fotodokumentace pro web školy1 článek + fotky0,5správce webu
31Služba ve školní knihovně1 pololetí3vedoucí knihovny

 

 

č.Pedagogická činnostdélkapočet kreditůzapisuje
32Praktikant(ka) na táboře, škole v přírodě
– např. MŠ/ŠD o prázdninách (do 18 let)
1 den0,5vyučující pedagogiky
33Instruktor(ka) na táboře, škole v přírodě
– např. MŠ/ŠD o prázdninách (nad 18 let)
1 den1vyučující pedagogiky
34Celoroční pomoc při vedení kroužku,
oddílu nebo kurzu (do 18 let)
1 rok (1xtýdně)7 (max/rok)vyučující pedagogiky
35Celoroční pomoc při vedení kroužku,
oddílu nebo kurzu (nad18 let)
1 rok (1xtýdně)10 (max/rok)vyučující pedagogiky
36Jednorázová akce
– samostatná příprava a vedení dílny/stanoviště
1 den1vyučující pedagogiky
37Jednorázová akce – asistence (např. doprovod)1 den0,5vyučující pedagogiky

 

č.Samosprávadélkapočet kreditůzapisuje
38Třídní samospráva
(místo/předseda, pokladník, služba třídní knihy, péče o květiny atd.)
1 rok1-5třídní
39Školní samospráva – předseda školního parlamentu
(aktivní=schuze parlamentu min. 1x za 2 měsíce)
1 rok3zástupce ŘŠ
40Školní samospráva – členové ve školním parlamentu1 rok (100% docházka)2zástupce ŘŠ
1 rok (50% docházka)1zástupce ŘŠ