STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Možnosti dálkového studia

Uchazeči o studium v kombinované formě volí studium jednoleté, dvouleté nebo čtyřleté na základě jejich dosaženého vzdělání.

Formy kombinovaného studia, které se budou pro následující školní rok otevírat, jsou uvedené v záložce UCHAZEČI/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO STUDIA.

Jednotlivá maturitní zkouška

Podle § 6 odst. 1 písmeno f) zákona o pedagogických pracovnících (198/2012) mohou absolventky středních pedagogických škol bývalých studijních oborů 76 – 41 – 6 „Vychovatelství“ a 76 – 41 – 6/01 (studium pomaturitní denní a při zaměstnání) získat plnou kvalifikaci pro práci učitelky mateřské školy úspěšným vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku.
Obdobným způsobem mohou absolventky středních pedagogických škol studijních oborů 76 – 40 – 6 „Vychovatelství“ a 76 – 40 – 6/01 (studium pomaturitní denní a při zaměstnání) „ Učitelství pro mateřské školy“ získat kvalifikaci vychovatele vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku ostatních věkových skupin.

Jednoleté studium oboru vzdělávání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“

Přihlášku k této délce vzdělávání podávají:

  • Absolventi oboru vzdělání „Pedagogické lyceum“. Do druhého kola přijímacího řízení se mohou hlásit i současní žáci 4. ročníku pedagogického lycea, pokud úspěšně vykonají maturitní zkoušku v jarním termínu roku 2016.
  • Absolventi vysokých škol se zaměřením na vychovatelství v rozsahu minimálně 400 hodin.
  • Absolventi vysokých škol se zaměřením na předškolní pedagogiku v rozsahu minimálně 400 hodin.
  • Učitelé 1. stupně základní školy.
  • VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/25 SE NEBUDE JEDNOTLETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM OTEVÍRAT!

 

Dvouleté studium oboru vzdělávání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“

  • Přihlášku k této délce vzdělávání podávají uchazeči s maturitní zkouškou.

 

Čtyřleté studium oboru vzdělávání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“

  • Přihlášku k této délce vzdělávání podávají uchazeči se základním vzděláním.
  • VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/25 SE NEBUDE ČTYŘLETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM OTEVÍRAT Z DŮVODU MALÉHO POČTU UCHAZEČŮ