STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuální informace1. Lyžařský kurz na Benecku se neuskuteční a přesouvá se na rok 2022.

Letošní maturanti, kteří kurz ještě neabsolvovali, by měli počítat s variantou kurzu v nějakém březnovém termínu. Pokud ani to nebude možné, bude kurz nahrazen zadanou seminární prací. Nemůže se tedy stát, že by někdo nešel k maturitě kvůli nesplnění kurzu lyžování.

2. Povoluji distanční výuku do konce února takto:

  • Hra na hudební nástroj: všechny třídy 2 konzultační hodiny podle ŠVP
    • 2DA, DC – 4 – 6 hodin podle vyučujících (Mz,Ku)
  • Ekonomika – všechny maturitní třídy v plném  rozsahu podle pokynů p. Jindrákové.
  • Pedagogika ve třídě 4DD v rozsahu 10 konzultačních hodin podle ŠVP (So).
3. Výuka 6. – 7. února se přesouvá na 20. – 21. února ( případně 27.- 28.2.)
Další pokyny budou na internetu podle aktuálních rozhodnutí vlády.
V Berouně.  2. února 2021.
Mgr. Ladislav Šíma
zástupce ředitele školy

Rozvrh na únor

V případě, že by maturitní  třídy nemohly do školy nastoupit od 2. února, posune se tento rozvrh na nejbližší možný termín konzultací.


Konzultace –  změna

  1. V únoru proběhnou konzultace podle vývoje situace

Zkoušení

Zkoušení je povolené při dodržení všech hygienických zásad. To znamená jeden zkoušející a jedna žákyně.  Dále 3R – roušky, rozestupy 2 metry, hygiena rukou. Vyučující vypíší termíny zkoušení.

Pokud mají dobré zkušenosti se zkoušením na dálku, mohou jej využít. Zkouškové období je posunuté do 31. března 2021.

 Předměty a třídy, kde je odučený dostatečný počet hodin pro zkoušení:

1DA  – HVD (Ku), TVD (Vk),  VVD(Pa), HHN (Mž,Ku,Čv) – není možné zkoušet Pg, Ps, JLP, BH

1DB – PG (Zp), PS (Pp), HVD (Ku), TVD (Vk), VVD  (Pa), HHN (Mž, Ku,Čv) – není možné zkoušet JLP, BH

1DC  -BH (Ví), PG (Le), PS (St), HVD (Mž), HHN( Mž, Ku, Čv) VVD (Pa) – není možné zkoušet JLP (Ga), TVD (Nc)

2DA – JLP3 (Ga), PG (Zp), PG3( Zp), PS(St), PS3(St), HVD (Mž), HHN (Mž, Ku,Čv))TVD (Nm), TVD3 (Nm), VDD (Hp), VVD3 (Hp) – není možné zkoušet BH3 (Ví), HVD3 (Mž)

2DB – PG ( Zp), PS (Pp), HVD (Mž), HHN (Mž, Ku, Čv), TVD (Sm), VVD (Hp) – není možné zkoušet –  ——

2DC – JLP3(Ga), PG (Zp), PS (St), HVD (Mž), HHN (Mž, Ku,Čv), TVD (Nm), TVD3 (Nm), VVD(Hp), VVD3 (Hp) není možné zkoušet – BH3(Ví), HVD3 (Mž)

2DD – CJL (Hp), CJ (Vč, Čá), Děj (Du), BH (Ví), Fyz (Ví), PG (Le), HVD (Mž), TVD (Vk), VVD (Hp) není možné zkoušet Mat (Fj), PS (St)

4DD – ČJL (Ki), CJ (Ne, Čá, So), PS (St), SPP (Pp), HVD (Mž), TVD ( Nc), VVD (Pa) není možné zkoušet PG (Šo)

       

  Lyžařské kurzy :

  1. Lyžařský kurz na Benecku je vážně ohrožen. Nejsem schopen sdělit, jestli se uskuteční nebo bude přeložen do druhého ročníku. Situaci těch, kteří jsou v maturitních třídách, budu řešit v průběhu února (počítejte s variantou kurzu v březnu).
  1. Lyžařský kurz třídy 2DD se neuskuteční v žádném případě. Je přeložen do třetího ročníku. Místo něj bude zařazen sportovně- turistický kurz na konci května.

 

 

    V  Berouně  4. ledna 2021                                                                                     Ladislav  Šíma

                                                                                                                             zástupce ředitele pro DS


JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA:


  • Nejčastější dotazy týkající se dálkového studia ZDE
  • Informace a přihláška k jednotlivé maturitní zkoušce ZDE