STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Projekt 4.PB – Rozhovory s komunálními političkami a politiky

V rámci vyučovacích hodin občanské nauky s paní profesorkou E. Zapletalovou jsme jako třída dostali v září dlouhodobý domácí úkol, na který budeme mít čas celé pololetí. Jednalo se o rozhovory se členy komunální politiky v našem městě/ vesnici či okolí našeho bydliště. Většina si za respondenta vybrala starostu/ starostku obce, ale oslovili jsme také obecní zastupitele nebo členy místních organizací. Každý si zvolil veřejně činnou osobu dle svých možností: podle sympatií, osobu znám osobně, starosta mi žádost zamítl, proto jsem vybrala někoho jiného atp.

Všichni jsme tento úkol vzali zodpovědně a řádně se něj také připravili. „Prošla jsem si stránky obce a zjistila si aktuální dění,“ „ Přípravou otázek ohledně funkce dané osoby,“ „ Konzultovala jsem formulaci otázek se členy rodiny,“ odpověděly některé studentky.

Tento úkol pro nás nebyl jednoduchý, museli jsme jednat na úrovni, vymyslet smysluplné a hodnotné otázky. Pro někoho mohlo být vedení rozhovoru premiérou, a proto jsme měli určité obavy. Především šlo o dostatečný počet otázek, dále o nejistotu z výběru dotazů, zda-li respondenty nebudeme obtěžovat či zdržovat od práce. Měli jsme starost, jestli dokážeme vhodně reagovat na jejich odpovědi. „ Pro mne osobně bylo nejobtížnější zvládnutí nervozity,“ byla také odpověď studentů. Ale i přes tyto obavy jsme všichni naše rozhovory zvládli úspěšně provést a sepsat. A hlavně je včas odevzdat.

Každý jsme zvolili téma rozhovorů dle našeho uvážení, dozvěděli se spoustu informací nejen o nadcházejících událostech v obcích jako např. stavění nové mateřské školy a domova pro seniory, pořádání oslavy k výročí založení městyse. Také, co všechno funkce starosty obnáší či jak starosta obce vnímá situaci ohledně možného budoucího Národního parku Křivoklátsko.

Po splnění tohoto úkolu si ve třídě některé rozhovory společně přečetli: Abychom tento třídní projekt mohli vyhodnotit a celkově uzavřít, vyplnil každý z nás závěrečný hodnotící dotazník. Podrobné výsledky dotazníkového šetření jsme zveřejnili na nástěnku ve 2. patřevedle učebny českého jazyka a každý se s nimi může seznámit.

                                Za třídu 4. PB Dita Holovská a Veronika Čermáková