STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

26. 3. 2024 – Projekt Pedagogicko-psychologická diagnostika – 3.PA

Skupinové projekty na střední škole nejen rozvíjejí dovednosti a kreativitu žáků, ale také přinášejí nové poznatky a porozumění v různých oblastech. Při práci na nedávném projektu s paní profesorkou Markétou Čermákovou, se skupiny žáků rozhodly zaměřit na různé oblasti v psychologii, a osvětlit tak různé aspekty lidské psychiky.

Týmy se skládaly z žáků, kteří se zajímali o různé oblasti. Rozdělili si role tak, aby každý člen přispěl svými znalostmi a dovednostmi. Někteří se ponořili do výzkumu psychologických teorií a experimentů, zatímco jiní se věnovali tvorbě prezentace a komunikaci s publikem. Během procesu tvorby projektu se setkávali pravidelně, aby sdíleli své poznatky, diskutovali o možných přístupech a posilovali své nápady. Tato spolupráce nejen posílila jejich vzájemné vztahy, ale také jim pomohla lépe porozumět tématu a přinést do projektu nové perspektivy. Výsledkem jejich práce byla prezentace, která představovala různé psychologické koncepty a jejich aplikace v každodenním životě. Pomocí zpracovaných informací přiblížili divákům složitost pedagogicko-psychologické diagnostiky.

Když byl projekt dokončen, byli žáci nadšeni. Prezentace nejen zaujaly učitele a spolužáky, ale také poskytly užitečné poznatky a inspiraci všem, kteří se zajímají o psychologii. Pro nás žáky se tento skupinový projekt stal nejen příležitostí k rozvoji schopností a dovedností, ale i cestou k hlubšímu porozumění psychologii a vlastnímu já. Naše práce a angažovanost ukázaly, čeho lze dosáhnout ve skupině, ale také význam psychologie v našem každodenním životě.

Veronika Zapletalová 3.PA