STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

7.2.2024 – Exkurze do Národního pedagogického muzea – 4.PB

Ve středu 7. února  2024 měla  naše třída možnost navštívit Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského v Praze.

Sídlem muzea jsou historické budovy ze 14. století – Dům U Zlatého slunce a Dům U Zlatého šífu. Toto muzeum patří mezi nejstarší muzea v České republice a  vzniklo v roce 1892. Zde se dozvíte mnoho o dějinách českého školství, historii pedagogického myšlení, seznámíte se s dílem a odkazem  J.A. Komenského. Muzeum je jediným českým pedagogickým muzeem, které se komplexně zabývá dějinami školství, učitelstva a vzdělanosti.

Výstava byla členěna do mnoha částí a to od 9. století až po současnost. Získali  jsme nové informace o pražské univerzitě, o humanismu, baroku, osvícenství i moderní pedagogice.

Součástí expozice bylo promítání dokumentů a interaktivní program o Janu Amosu Komenském. Po zhlédnutí dokumentu jsme měli čas si prohlédnout muzeum a samozřejmě jsme si museli pohrát s kinetickým pískem, to bychom jinak nebyli my.

A abychom se do exkurze iniciativně zapojili, dostali jsme sešit, ve kterém bylo 18 otázek, na které jsme měli odpovědět. Ve skupinkách jsme postupovali od panelu k panelu, od  otázky k otázce a aktivně hledali správné odpovědi.

Celkově bychom to zhodnotili jako velice užitečný den, který nám přinesl nové poznatky a zkušenosti. Paní průvodkyně Mgr. Eva Houserová byla velice milá a svým klidným hlasem si získala naši pozornost. Po celou dobu exkurze nám byla nápomocná a na jakýkoliv dotaz byla ochotná odpovědět.  Také nám ukázala různé aktivity, činnosti a přístupy k dětem, které jsou důležité pro naše budoucí povolání učitelky.

Tato exkurze byla  pro nás, 4.PB, na této škole poslední, a proto jsme si ji užili naplno.

Hanka Bobková a Veronika Lapáčková, třída 4. PB

Exkurze – Národní pedagogické muzeum v Praze – 4.PB