STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

8. 1. 2024 – Nejlepší plakát proti návykovým látkám

V obřadní síni berounské radnice byla 8.ledna zahájena výtvarná soutěž o nejlepší protidrogový plakát. Zahájení se zúčastnili zastupitelé města Beroun, Policie ČR, Protidrogové centrály SKPV, Krajského úřadu Středočeského kraje a městské policie.

Cílem soutěže, kterou pořádá Město Beroun s Národní protidrogovou centrálou, je prezentace výtvarných děl na téma protidrogové prevence, kdy žáci 2. stupně základních škol a žáci středních škol zhotoví plakát jakoukoli technikou na čtvrtku A3. Výherci obdrží poukaz do Datartu.

Nyní jsou ve vstupní hale budovy Policie ČR vystaveny plakáty z dalších měst, které slouží jako inspirace. Tuto výstavu jsme také navštívili, abychom se inspirovali v tvoření plakátů. Pokud se do soutěže nemůžete, nebo nechcete zapojit, výstavu alespoň navštivte. Je to skvělá věc, jak se výtvarnou formou zamyslet nad docela závažným tématem, který se týká nejen dospělých, ale i nás dětí, neboli osob mladších 18 let. I když je prodej návykových látek těmto osobám zakázán, dokáží se k alkoholu nebo drogám dostat, ať už přes rodiče, nebo kamarády. Řada lidí vidí konzumaci těchto látek jako zábavu a skvělý pocit, je potřeba si ukázat tu tmavou stránku, na kterou tato soutěž poukazuje.

Vyzíváme vás tedy, abyste se také zúčastnili a svůj výtvor odeslali podle pokynů na Policejní prezidium ČR do 23. února 2024. Hodně štěstí!

Anna Benešová, 1.LA