STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

15.12.2023 – Prales dětem

V pátek 15.12. 2023 se třídy 3.LA, 2.PA, 1.PA a 1.LA účastnili ekologické přednášky Prales dětem. Tématem přednášek byl ekosystém prales a ledovec. Žáci se na přednášce dozvěděli základní informace o ekosystémech, o problémech, které je trápí a o možnostech ochrany těchto ekosystémů. Zároveň jim byli představeny jednotlivé projekty spolku Justice for Nature (dříve Prales dětem), kterých se mohou sami účastnit.

Další přednáška proběhne na naší škole 5.4.2024.

Více informací o Justice for Nature zde

Prales dětem