STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

15.11.2023 – Spojeni hudbou

Spojeni hudbou

Takový název nese výstava v Duslově vile představující dvě významně osobnosti berounska – letošního jubilanta Václava Talicha a výtvarníka Jiřího Vydru.

Pro skupinu studentek ze 4.PB se tato výstava stala ve středu 15.11. více než pouhou „nudnou“ procházkou mezi obrazy a sochami.

Čekala na ně osobně ředitelka festivalu Talichův Beroun, paní Mgr. Karolína Froňková, která pro ně připravila aktivitu s interaktivními pracovními listy. Ve skupinách děvčata zkoumala detaily ze života Václava Talicha, hledala mezi dobovými fotografiemi a dokumenty, a zárověň poznávala tvorbu Jiřího Vydry. Je potěšující, že naše maturantky prokázaly velmi dobré znalosti z dějin hudby, bez problémů pracovaly s dobovými texty a aktivně komentovaly dílo Jiřího Vydry.

Kéž by takových aktivit na výstavách bylo více…

L. Mejstříková

Spojeni hudbou