STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

12. 6. 2023 – Autogramiáda očima Lucie Bártové

V pondělí 12. června 2023 se uskutečnila v Hudebním sále Střední pedagogické školy Beroun autogramiáda knihy Průvodce předškolní pedagogikou, kterou napsaly paní profesorky naší školy Eliška Zapletalová a Eva Stodůlková, které dlouhodobě vyučují pedagogiku, pedagogickou praxi a psychologii. Učebnice je podle citace autorek:„ Určena všem, kteří se chtějí dozvědět více o problematice předškolní výchovy nejmenších.“ Z pozice odborníka na vývojovou psychologii posuzovala knihu prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. a Mgr. Romana Studýnková, předsedkyně Asociace ředitelů pedagogických škol, z pozice odborníka na výuku předškolní pedagogiky.

Aby se autogramiáda mohla uskutečnit, museli se na jejím programu podílet mnozí. Z řad studentů to byli žáci 3.PB, kteří zajišťovali průběh této akce, z nichž se konkrétně Hana Ferštlová a Pavlína Krumlová ujaly rolí moderátorek. Celý program byl nabitý vystoupeními hostů autorek.  Mezi ně patřilo vystoupení dětí z MŠ Drašarova ulice, na téma, Povolání rodičů,  pod vedením paní učitelky N. Kalinové a cvičení zumby dětmi ze ŚD při 3. ZŠ pod vedením paní vychovatelky K. Srpové.  Žákyně třídy 3. LA, hudební specializace, zazpívaly tři písně s klavírním doprovodem prof. V. Mužíka. Následovalo vystoupení Tomáše Fary, ten zahrál dvě písně na saxofon. Hudební produkci zakončil absolvent naší školy Michal Beneš.

 Autorky také vystoupily s osobním sdělením, při kterém vzpomínaly, jak jejich již druhou společnou učebnici psaly: „ Hodně jsme četly, studovaly jak doma, tak v Národní pedagogické knihovně v Praze.“ „ Letos v zimě a na jaře jsme nad rukopisem seděly vždy ve středu dopoledne v GrossCafe nad Horní bránou a v úterý a ve čtvrtek po vyučování ve škole, někdy až do půl osmé večer“, uvádí.

Před nejdůležitějším bodem celého odpoledne, kterým se stal křest knihy Průvodce předškolní pedagogikou, vystoupil pan ředitel Ing. Jaroslav Śturc s krátkým projevem. Hostem byla také prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., která knihu recenzovala. Kromě toho, že je profesionálním psychologem, je také dlouholetou přítelkyní jedné z autorek, což bylo na celkové atmosféře v sále ve velmi pozitivním smyslu poznat. Srdečné gratulace a radostné pocity všech zúčastněných byly slyšet z každé strany. Vždyť také k čemu gratulovat bylo:      „Jak vidíte, má cenu jít za svým snem – možná se vyplní…“, uvádí prof. E. Zapletalová a E. Stodůlková doplňuje: „ pílí dojdeš nejsnáze k cíli.“

My, jako žákyně a žáci, přejeme Průvodci předškolní pedagogikou minimálně takový úspěch, jako naší již známé učebnici Pedagogika pro střední školy.                                

Beroun   30.6. 2023                                                                                              L. Bártová, žákyně třídy 3. PB