STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

14. 06. 2023 – PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Studentky 2. ročníku pedagogického lycea Daniela Šímová a Michaela Vášová se zúčastnily vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum. Jeho cílem je prostřednictvím projektové výuky a s využitím vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. století.  V rámci projektu se studentky naučily mnoho praktických dovedností – ovládat nahrávací zařízení, popř. kameru, stříhat videozáznam v počítačovém programu, vytvářet powerpointovou prezentaci a mnohé další. Získaly také dovednosti sociální – umění komunikovat a spolupracovat v týmu, schopnost nést odpovědnost za společnou práci, navázat kontakt s pamětníkem či empaticky naslouchat jeho vyprávění. Výsledky své práce představily na slavnostní závěrečné prezentaci, která se konala 12. června v Městském kině v Berouně. Výsledek jejich práce můžete zhlédnout na následujícím odkaze:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/berounsko/berounsko-2022-2023/jonasova-zdenka/

Děkuji studentkám za skvěle odvedenou práci a reprezentaci naší školy před berounskou veřejností.

Karel Šonka