STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Třídní projekt 4.PB – PORTFOLIO

Co je vlastně portfolio? Když se nás s touto otázkou oslovila v 1. ročníku paní prof. Zapletalová, tak jsme nevěděli, o čem vlastně mluví. A nyní ve 4. ročníku jsme společně vytvořili na toto téma nástěnku ve 2. patře školy. Vy, mladší spolužáci, máte tu výhodu , že se můžete inspirovat při vytváření osobní složky ;  vidíte prakticky  různé možnosti z čeho portfolio tvořit.  Každý z vás si řekne, to jsou desky se spoustou fotek a papírů uvnitř. Není to tak, jedná se o naše zážitky a profesní vzpomínky na Střední pedagogickou školu v Berouně.

Do portfolia si dáváme nejenom osvědčení z absolvovaných kurzů, ale můžeme si tam přidat i potvrzení o  dobrovolných praxích a hodnocení ze souvislých praxí. Pro někoho bývají nejcennější úspěchy v soutěžích, závodech, ale i zapojení do  veřejně prospěšných činností. Důležité jsou nejen prázdninové aktivity s dětmi, ale i naše touha po zdokonalení v   rozmanitých kurzech,  za které jsem obdrželi během čtyřletého studia kredity. Například Katka, ta si do svého portfolia přidala seskok s padákem a Róza kurz přípravy „ kávy laté“.

Portfolio je přece naše vizitka jak k ústní maturitní zkoušce  před komisí , tak nám jistě dobře poslouží směrem do budoucna. A to jak při přijímacím řízení na vysoké školy či vyšší odborné školy, tak při uplatnění na trhu práce.  Vždy můžeme upoutat svojí aktivitou, zájmem o obor a děti a kreativitou. Na žádné jiné střední  škole jsem se nesetkala s takovým nápadem. Zeptala jsem se některých spolužaček  jak  si tuto osobní složku sestavovaly .

Anička vzkazuje: : ,, Všem doporučuji, začít už v prvním ročníku. Já osobně jsem začala ve čtvrtém ročníku a to je pozdě.. Musela jsem dohánět vše , co mi chybělo a shánět všechny fotky”. Maruška prosazuje  svůj  dobrý nápad: ,, Na začátek portfolia vložte krátký odstavec, ve kterém se představíte, působí to dobře,“. Ani Barča nestojí stranou : „Já vám holky radím,  portfolio si  dělat v Canvě ( bezplatný online nástroj pro grafický desing), vaše prezentace pak bude  vypadat mnohem lépe“ . A já vám zase doporučuji  tuto školu si  především užít a chodit na různé akce, protože na „ STŘEDNÍ“ jste jen jednou a vzpomínky máte taky jenom jedny. A toto portfolio vám vše jednou připomene.

Anemarie Teifertová, za třídu 4. PB