STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Prales dětem

Ve dnech 12. a 13. prosince probíhala u nás ve škole přednáška Prales dětem (Justice for nature). 

Dozvěděli jsme se, jak organizace bojuje za ochranu ohrožených druhů zvířat před pytláky, ochranu pralesa před jeho vypalováním a v neposlední řadě o jejich vzdělávacích programech pro školy.  

Přednáška byla zajímavá, plná užitečných informací, doplněna o krátké ukázky filmů a videí. Nakonec jsme byli seznámeni s jejich dobrovolnickými programy, do kterých se můžete zapojit i vy. Bojujte za přírodu… 

Zuzana Šeflová 1.PA 

 

Spolek Prales dětem je česká nezisková organizace, která vznikla v roce 2009. Její hlavní náplní je ochrana světového přírodního dědictví na mezinárodní úrovni, podpora protipytláckých aktivit, vykupování deštného pralesa, vzdělávání a světový monitoring zvířat za účelem jejich ochrany a tvorby vzdělávacích programů pro děti na pěti kontinentech. 

Spolek je součástí světové ochrany přírody a jejich činnost má mezikontinentální dosah. Jsou členy International Ranger Foundation. 

Justice for Nature je nezávislá iniciativa hledající rovnováhu mezi lidskou civilizací a přírodou skrze aktivní ochranu životního prostředí a zvířat. 

Současný kritický stav životního prostředí vedl k vytvoření mezinárodní vize, která otevírá cestu široké veřejnosti k přijetí odpovědnosti a k aktivní účasti na záchraně přírody a ohrožených druhů zvířat na planetě Zemi. 

Mezi jejich projekty patří: Green Life – ochrana deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat, Blue Life – ochrana míst v Indickém a Tichém oceánu, Oko Země – světový monitorovací program, Občanské hlídky – proti jedům v krajině – ČR, dobrovolnické projekty. 

https://justicefornature.org/cs/titulni-strana/