STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Den dětí na Městské hoře v Berouně

Dne 1.6. 2022 třída 2.LA pomáhala Domu dětí a mládeže Beroun na organizaci Dne dětí, který se konal na Městské hoře. Téma bylo cesta za pohádkou. Třída byla rozdělena do několika různých stanovišť, kde jsme si zahráli na pohádkové postavy a pomáhali dětem při plnění různých úkolů.

Děti měly přichystané stanoviště s Křemílkem a Vochomůrkou, bavili je nešikovností Pat a Mat, viděly Makovou panenku s motýlem Emanuelem, přes kouzelné sluchátko volaly s Machem a Šebestovou, nechyběl ani Krteček a Ferda mravenec. Na konci rozdal Rákosníček každému dítěti medaili.

Děti, které přišly dopoledne se školou či školkou, jsme odpoledne potkali i s rodiči. Bylo hezké vidět, že naši snahu děti ocení a pak se vracejí za zábavou.

Bylo fajn si znovu připomenout hrdiny našeho dětství. Děkujeme Domu dětí a mládeže a paní učitelce Leňové za zážitek, důvěru a spolupráci.

Za 2.LA Karolína Firýtová