STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Červená Karkulka trochu jinak

V rámci naší průběžné pedagogické praxe jsme navštěvovaly MŠ Pohádka v Berouně. Jednoho dopoledne jsme děti překvapily představením „Červená Karkulka trochu jinak“. Děti totiž mohly děj pohádky v průběhu částečně ovlivňovat na základě námi kladených otázek, a tak se pro ně Karkulka stala netradičním zážitkem.

Pro velký úspěch a radostné reakce dětí jsme měly možnost pohádku zahrát ještě jednou, a to na Recitační přehlídce pro mateřské školy, pořádané berounskou Městskou knihovnou.

A tak začalo naše divadelní dobrodružství. Každé dopoledne od úterý do pátku jsme připravovaly kulisy a kostýmy a těšily se na další nadšené reakce na pohádku, u které se nakonec nenudili ani dospělí diváci.

Za pomoc při realizaci divadelního představení bychom chtěly moc poděkovat našim učitelkám – paní profesorce E. Stodůlkové a paní profesorce E. Kodešové, a taktéž velké poděkování všem pracovnicím Městské knihovny Beroun, kde se o hlavní organizaci přehlídky postarala paní Jitka Šímová.

Za 3. PB

Karolína Frantová

Marie Drmlová

Kateřina Bařtipánová

Eliška Ondřejovská