STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Naše 4. ročníky sportovaly Přes bariéry s policií

Tato sportovně charitativní akce umožňuje studentům a studentkám maturitních ročníků vyzkoušet si fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie ČR. Za každé úspěšné složení fyzických testů je generálním sponzorem složena finanční částka určená handicapované osobě ze středočeského regionu.

Projekt vznikl v r. 2018 na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje, jeho cílem a hlavní myšlenkou je motivovat studenty středních škol ve Středočeském kraji ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomoci handicapovaným lidem. Úspěšná realizace je zajištěna díky spolupráci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje s nadací Charty 77 – Konto Bariéry a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, dalšími partnery jsou Středočeský kraj a Bezpečná společnost z.s.

Fyzické prověrky se  skládají ze čtyř na sebe navazujících disciplín: člunkový běh, vzpor ležmo – klik, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Pokud studenti/-ky ve všech disciplínách získají požadovaný počet bodů, splní zároveň jednu z podmínek přijetí k Policii ČR.

Za 8 let bylo získáno celkem 1.263.581 Kč, které byly využity na pomoc 15 lidem (např. na nákupy invalidních vozíků, protézy, rehabilitace, apod.). Výtěžek letošního ročníku je určen sedmnáctileté Dáše, která se učí na kadeřnici a kosmetičku. K aktivnímu životu ale potřebuje bionickou protézu. V šesti letech totiž přišla kvůli rakovině o levou nohu.

V pátek 8. dubna 2022 se zapojilo do projektu 80 našich maturantů a maturantek ve třech skupinách – od 8 hod 4PA + 4PB, od 10 hod 4LA + 4.L a od 11 hod 4.A + 4.B. Jejich registrace, rozcvičování, plnění disciplín i závěrečné fotografování jsou zachyceny ve fotogalerii.

Limity pro přijetí k Policii ČR splnily 2 dívky a 12 chlapců, nejlepší z nich Adam Rumler (třída 4.L) – nasbíral celkem 63 bodů (celkově 2. místo na okr. Beroun) a David Šimůnek (třída 4LA) – celkem 62 bodů (celkově 3. místo na okr. Beroun). Oba jsou proto pozváni na Územní odbor v Berouně, kde jim bude předáno ocenění nejlepším sportovcům jarní části projektu „Přes bariéry s policií“.

Za mimořádně přínosnou akci patří naše velké poděkování a uznání organizátorům, ale i účastníkům.

Naše 4. ročníky sportovaly Přes bariéry s policií