STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Exkurze 3. PB do Terezína

Dne 11.10.2021 jsme se třídou 3.PB vyrazili na exkursi do Terezína. Po velmi klidné cestě jsme byli ubytováni v Magdeburských kasárnách. A hned první den nás čekala úvodní přednáška, která nás zasvětila do historie města a následovala prohlídka bývalého židovského ghetta. Prošli jsme celý Terezín, a i přes nepříznivé počasí byla prohlídka velmi zajímavá a dost obohacující. Celý den byl zakončen filmem Poslední motýl.

Druhý den byl nabitý workshopy a přednáškami o historii ghetta. Dopolední workshop nesl název, Od čísla ke jménu a všechny nás velice zaujal. Jednalo se o divadelní ztvárnění života jednoho obyvatele židovského ghetta, v našem podání. Po obědě a odehrání divadel následovala online beseda s pamětnicí ghetta RNDr. Michaelou Vidlákovou. Beseda byla dojemná a velmi autentická, doplněna o fotografie z dětství. Po krátké pauze následoval poslední workshop dne, a to Láska v ghettu Terezín. Druhý večer se nesl v duchu výtvarných aktivit, a to šití a rytí do tabulek.

Středeční dopoledne bylo opět velmi zajímavé, všichni jsme se na poslední exkursi přesunuli do Malé pevnosti, na druhé straně města. I tuto návštěvu doprovázelo mrazení v zádech a nevěřícné pohledy všech zúčastněných.

Za celou 3.PB bych si dovolila poděkovat panu prof. Petříčkovi a paní prof. Ducháčkové, za péči, dohled, a hlavně za ochotu s námi na exkurzi vyrazit. Dominika Krejčí, 3.PB