STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Výlet s výtvarnou výchovou

Dne 28.6.2021 jsme s třídami 2.PA a 2.PB vyrazili na takřka poslední výlet ve druhém ročníku.

Na výletě nás doprovázel pan učitel Mgr. Tomáš Petříček, jakožto třídní učitel 2.PB, paní učitelka Mgr. Martina Hanslová, jakožto třídní učitelka 2.PA a v neposlední řadě paní učitelka Mgr. Jana Kubásková.

Výlet započal tradičně před školou a klidným tempem jsme se vydali do nedalekého Srbska podél řeky Berounky. Po cestě nás čekala jedna velice důležitá zastávka, a to v lomu Alcazar, kde jsme měli za úkol přenést na papír strukturu skály za pomoci černého uhle. Všem se úkol velice vydařil. Po zdárném dokončení frotáže jsme se definitivně rozloučili s druhým ročníkem, a to zapálením všech našich prací a očištěním tak našeho ducha, pro klidný a pohodový vstup do třetího ročníku.

Výlet pokračoval dál a my jsme se opět napojili na místní cyklostezku a klidně jsme došli až do kempu na okraji Srbska, kde nás čekal stánek s občerstvením. Dále jsme se vydali na nádraží a vlakem přijeli až do Berouna, kde jsme výlet ukončili.

Za obě třídy bych chtěla poděkovat panu profesorovi a paní profesorkám, za další skvělý zážitek, který jsme mohli společně po tak složité době doma zažít.

Dominika Krejčí II.PB