STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Ohlédnutí za souvislou pedagogickou praxí ve školní družině

Na přelomu května a června letošního školního roku nás čekaly 3 týdny praxe ve školní družině. Za tu dobu jsme zažili a prožili spoustu věcí. Děti jsou kouzelné osobnosti, které nás dokázaly nabít neskutečnou energií. Přijaly nás vřele mezi sebe a vyzkoušeli jsme si jak je vést například v odpočinkových, rekreačních i zájmových činnostech. Každé dítě je jiné, jedinečné a s tím jsme se setkávali každý den, jak ve třídách, tak v družině.

Také jsme se hodně nasmáli, přeci jen jsou to děti a s nimi je zábava. Nosily nám kytičky, kreslily obrázky, objímaly nás a chtěly se mazlit. Samozřejmě nejde říci, v jaké třídě se nám líbilo nejvíc, každá měla něco do sebe. Bylo vidět, že děti jsou rády, že po tak dlouhé době doma jsou konečně v kolektivu svých vrstevníků. I když bylo znát, že dětem prezenční vyučování v některých předmětech chybělo, s malou pomocí vše zvládly.

V naší třídě 1.PB jsem se shodli na tom, že tato praxe nám hodně dala. Díky ní jsme si zavzpomínali na naše dětství a změnilo to i náš pohled na sebe, na učitele a také na děti. I když byly některé dny náročné, jsme za tuto zkušenost velmi vděční.

Jak napsala do hodnotícího dotazníku Eliška P.: „Paní vychovatelky jsou opravdu silné osobnosti. Musí zvládat vést děti správným směrem a zároveň mít celou dobu vřelý úsměv na tváři a dobrou náladu, ale přitom i respekt. Stojí to ale za to! Je to krásné povolání.“

-Anna V. za třídu 1.PB-