STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Naše 4.LA v celorepublikovém projektu – Paměť národa

Dne 20. ledna 2020 se seminář historie 3.LA (nynější 4.LA) vydal do Pravonína v rámci celorepublikového projektu paměti národa. Spolupráci jsme navázali s koordinátorem berounského regionu Jiřím Štěpem.

Projekt se snaží zmapovat příběhy pamětníků 2. světové války a následné komunistické éry v Československu. My jsme oslovili dva pamětníky- Marii Hrdinovou a Karla Říhu. S nimi jsme následně udělali rozhovor, při kterém se svěřily se svými tehdejšími radostmi a strastmi života na vesnici za komunismu a práci v továrně.

Následný den jsme přejížděli do Prahy na rozhovor s adiktologem Petrem Rieselem, který zažil uvěznění v terezínském ghettu i vyhrožování ze strany komunistů po Únorovém puči.

Milé povídání o minulosti však bylo nejjednodušší na celém projektu. Následovala složitá dlouhá práce, kdy jsme se probírali nasbíraným materiálem a tvořili scénář audionahrávky. Tu jsme následně zpracovali s Tomášem Kohoutem z Českého Radiožurnálu.

Mělo nadejít i slavnostní vyhlašování výsledků, které bohužel přerušila pandemie koronaviru. Kvůli ní jsme bohužel nemohli ani dokončit nahrávku s panem Rieselem. Avšak nahrávky s panem Říhou a paní Hrdinovou jsou od letošního října dostupné na webu paměti národa.

 

Celý projekt byl sice zdlouhavý, ale odnesli jsme si z něj cenné poznatky.

 

-Za seminář historie 4.LA E.B.-

 

Naše nahrávky najdete na tomto odkazu:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/beroun/beroun-2019-2020/hrdinova-marie/

https://www.pribehynasichsousedu.cz/beroun/beroun-2019-2020/riha-karel/