STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

17. září 2020 – 3.PA pomáhá Charitě Beroun

V předstihu před plánovanou charitativní akcí za námi přišly p. Markéta Petříčková a Mgr Ivana Vašků s prosbou o výpomoc při 4.ročníku charitativního běhu. Naše třída 3.PA projevila, podle výrazů pořadatelek, až nevídaný zájem.

Dne 17.8. vybrané studentky, v maximálním možném počtu, pomáhaly při odpoledních soutěžích, následně i při samotném charitativním běhu.

Připravily jsme si pro děti různá zábavná stanoviště. S nadšením jsme se zapojovaly do všech aktivit s dětmi a jejich rodiči. Během celé akce panovala dobrá nálada, jak u dětí a jejich rodičů, tak i u nás, studentek. Dobrou náladu taktéž šířili všichni pořadatelé akce. Na akci nás doprovázeli naši vyučující. PhDr. Zapletalová společně s pořadatelkami dohlížela na bezpečnost a organizaci celé akce. Mgr.Novák se zájmem doprovázel svého synka Vojtíška při dětských soutěžích

Dokonce jsme dostaly od p. Markéty Petříčkové a Mgr. Ivany Vašků písemnou zpětnou vazbu. Cituji: „Studentky byly opravdu milé, úžasné, pracovité a velmi nám pomohly! Takže velký díky jim i paní profesorce Zapletalové.“

Myslím, že kdybych měla promluvit za všechny zúčastněné studentky, bylo to opravdu příjemně strávené odpoledne a naše pomoc Charitě Beroun nás velice těší.

– K. V. 3.PA –