STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuality


DÁLKOVÉ STUDIUM

 


DENNÍ STUDIUM

Pro MATURANTY – informace k podzimnímu termínu MATURITNÍ ZKOUŠKY – do 25. července 2021 je NUTNÉ odevzdat přihlášku ke zkoušce (osobně ve škole, emailem, poštou) – ke stažení 2021_podzim_Prihlaska_k_MZ

Vstup do školy a pohyb ve vnitřních prostorech je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest. 

 


Pro všechny platí povinnost dodržovat POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.

Výlet s výtvarnou výchovou

Dne 28.6.2021 jsme s třídami 2.PA a 2.PB vyrazili na takřka poslední výlet ve druhém ročníku. Na výletě nás doprovázel pan učitel Mgr. Tomáš Petříček, jakožto třídní učitel 2.PB, paní učitelka Mgr. Martina Hanslová, jakožto třídní učitelka 2.PA a v neposlední řadě paní učitelka Mgr. Jana Kubásková. Výlet započal tradičně před školou a klidným... Celý článek >>

Hry do praxe v hodinách biologie???

Během suplovaných hodin biologie v posledním týdnu školy se studenti prvního lycea seznamovali s deskovými a karetními hrami nejen s biologickou tématikou, které mohou využít v družinách či na letních táborech při svých praxích. Během hodin nejvíce vedly hry: Planeta – modelace životního prostředí, vhodného pro co nejvíce druhů, Around the... Celý článek >>

Maturitu v době covidové pandemie jsme úspěšně zvládli

Maturitní zkoušky dvouletého kombinovaného studia (dálkového), oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, tříd 2. DA, 2. DB a 2. DC, se konaly na naší škole v době od 7. do 11. června 2021. Po doplnění kvalifikace mohou studentky pracovat jako učitelky MŠ, vychovatelky ve ŠD při ZŠ a volnočasových zařízeních. Maturitní zkoušky se konaly z... Celý článek >>

Ohlédnutí za souvislou pedagogickou praxí ve školní družině

Na přelomu května a června letošního školního roku nás čekaly 3 týdny praxe ve školní družině. Za tu dobu jsme zažili a prožili spoustu věcí. Děti jsou kouzelné osobnosti, které nás dokázaly nabít neskutečnou energií. Přijaly nás vřele mezi sebe a vyzkoušeli jsme si jak je vést například v odpočinkových, rekreačních i zájmových činnostech.... Celý článek >>

VIRTUÁLNÍ „VÝSTAVA“ MATURITNÍCH PRACÍ

Zvláštní doba, kterou všichni žijeme, přinesla při letošních obhajobách výtvarných prací originální výsledky. Díla vznikala v „bojových podmínkách“ – zavřené obchody s výtvarnými materiály, odříznutí od pomocné ruky učitele, nouzové domácí ateliéry a také absence živých impulzů a inspirace. My učitelé jsme mohli pouze konzultovat dílčí kroky... Celý článek >>