STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuality


DÁLKOVÉ STUDIUM

POZOR – lyžařský kurz v Benecku je již plně obsazen!

 


DENNÍ STUDIUM

INFORMACE O VÝUCE.

 1. – 3. ročnících pokračuje DISTANČNÍ VÝUKA.

Žáci/žákyně 1.- 3. ročníků se mohou též stravovat ve školní jídelně, ale po předchozím objednání na emailu berdychova@oaspgsberoun.cz. a pouze mezi 11.00 – 11.30 hod. Vstup je možný jen vlevo od budovy školy postranním vchodem přímo do jídelny (NE přes školu!)


MATURANTI a MATURANTKY

je NUTNÉ, abyste do 1. prosince 2020 odevzdali svému třídnímu učiteli či řediteli školy vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce (jaro 2021). Formulář ke stažení – Prihlaska_k_MZ_2021

Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – viz Metodika k novele vyhlášky č.177


Informace pro uchazeče o studium 

Přihlášky ke studiu na všechny obory se podávají do 1. března 2021. Přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021.


Pro všechny platí povinnost dodržovat POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.

17. září 2020 – 3.PA pomáhá Charitě Beroun

V předstihu před plánovanou charitativní akcí za námi přišly p. Markéta Petříčková a Mgr Ivana Vašků s prosbou o výpomoc při 4.ročníku charitativního běhu. Naše třída 3.PA projevila, podle výrazů pořadatelek, až nevídaný zájem. Dne 17.8. vybrané studentky, v maximálním možném počtu, pomáhaly při odpoledních... Celý článek >>

Specializace výtvarné výchovy 3.LA na téma „Karanténa“

Důkazem, že naši studenti mají smysl pro humor i v nelehké době, jsou ukázky domácích úkolů specializace výtvarné výchovy třídy 3.LA na téma "Karanténa".  :) Celý článek >>

19.února 2020 – Třída 3.PB na Neviditelné výstavě

Dne 19.2.2020 naše třída 3.PB navštívila Pedagogickou knihovnu Jana Ámose Komenského a Neviditelnou výstavu v Praze. První zastávkou byla pedagogická knihovna, kde jsme se seznámili s jejím obsahem a zjistili jsme, že knihovna pořádá i mnoho workshopů. Zaujalo nás, že například nabízí zaslání seznamu literatury podle klíčových... Celý článek >>

29. ledna 2020 – Návštěva galerie DOX v Praze

Studentky třídy 3.Pa se dne 29. ledna 2020 (středa) za pedagogického dozoru zúčastnily výstavy mezinárodně uznávaného autora knih pro děti, ilustrátora, grafika a tvůrce animovaných filmů Petra Síse. Akce začala již setkáním na vlakovém nádraží v 8:00 v Berouně, odsud se skupina vydala do hlavního města Prahy. Po cestě... Celý článek >>

27. ledna – Náš první školní „SWAP“

V prosinci loňského roku proběhla přednáška berounských organizátorek swapů, které představily hlavní myšlenku akce a seznámily naše studenty s ekologickým dopadem současné "fast fashion". A v pondělí 27. ledna měla naše škola svou premiéru v podobě prvního výměnného bazaru. Navzdory počátečním obavám, zda se... Celý článek >>