OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuality

Na základě usnesení vlády od 4. ledna 2021 probíhá na středních školách ve všech ročnících DISTANČNÍ VÝUKA, která tak pokračuje i v průběhu března 2021.

Povoleny jsou individuální konzultace/zkoušení ve škole (1 žák a 1 pedagog) i opravné/dodatečné zkoušky (při komisionálním zkoušení 1 žák a 3 pedagogové).

Informace o průběhu další výuky budou aktualizovány dle vládních rozhodnutí.


Vážení rodiče, vážení zájemci o studium,

vzhledem k epidemiologické situaci vás nemůžeme pozvat na prohlídku naší školy. 

Nabízíme možnost telefonických konzultací s vedením školy od 17. prosince 2020

Ing. Jaroslav Šturc, ředitel školy, telef. 311 653 015, v ÚT 10:00 – 12:00

PaedDr. Hana Fechtnerovázástupkyně ředitele pro ekonom. obory, telef. 311 653 013, ve ČT 10:00 – 12:00

Nebo zodpovíme písemné dotazy na e-mailu: informace@oaspgsberoun.cz

Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2021. Přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021.

PŘIHLÁŠKY ke studiu můžete přinést osobně do školy (každý den od 8.30 do 12.00 hod), nebo poslat poštou.

29. ledna 2021 ředitel školy rozhodl: v případě, že bude počet podaných přihlášek menší, než může škola přijmout, přijímací zkoušky se konat nebudou. To se bude týkat POUZE daných OBORŮ, v nichž nebude dostatečný počet přihlášek.

Podrobnější informace viz Ustanovení o přijímacím řízení do SŠ ve školském zákoně a PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na OA

Ke stažení Přihláška ke vzdělání na SŠ


Pro všechny účastníky vyučování platí povinnost NOSIT ROUŠKY po celou dobu pobytu ve škole.

Připravte se na časté větrání (teplé oblečení).

Pro všechny platí povinnost dodržovat POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy


OA získala ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI


 

Školní zájezd do Anglie

Šestidenní školní zájezd do Anglie, který  se uskutečnil 12.-17. dubna 2015, se velmi vydařil. Studenti 1. až 4. ročníků z obchodní akademie i z pedagogické školy získali mnoho zážitků a vzpomínek, neboť mohli pozorovat probouzející se Londýn, nechali se ohromit monumentálními stavbami (St. Paul´s Cathedral, Tower, Buckingham... Celý článek >>