OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Aktuality

Na základě usnesení vlády od 4. ledna 2021 probíhá na středních školách ve všech ročnících DISTANČNÍ VÝUKA, která tak pokračuje i v průběhu května 2021. Informace o průběhu další výuky budou aktualizovány dle vládních rozhodnutí.

Povoleny jsou individuální konzultace/zkoušení ve škole (1 žák a 1 pedagog) i opravné/dodatečné zkoušky (při komisionálním zkoušení 1 žák a 3 pedagogové).

Informace pro maturanty, kteří neuspěli u praktické odborné zkoušky

Ředitel školy vyhlašuje mimořádný termín praktické odborné zkoušky –  pátek 14. května 2021 od 8 hodin. K účasti na jejím konání je nutné odeslat PŘIHLÁŠKU do úterý 11. května 2021 na informace@oaspgsberoun.cz.


Informace pro UCHAZEČE a jejich zákonné zástupce

CERMAT zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 19. května 2021 (v případě náhradních termínů 14. června 2021). Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů 20. května 2021.

U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých uchazečů zveřejňuje střední škola na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Podrobnější informace viz Ustanovení o přijímacím řízení do SŠ ve školském zákoně a PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na OA


Pro všechny účastníky vyučování platí povinnost NOSIT RESPIRÁTORY a dodržovat hygienická pravidla po celou dobu pobytu ve škole.


OA získala ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI


 

Předvánoční kultura tříd 2. A a 2. L

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 navštívili studentky a studenti tříd 2. A a 2. L v doprovodu svých třídních Ing. Jany Palečkové a Ing. Marty Petrášové představení v Hudebním divadle v Karlíně. Vlakem Českých drah jsme dojeli na Hlavní nádraží v Praze, odkud došli pěšky na Náměstí Republiky na vánoční trhy. Krásnou... Celý článek >>

13. ročník soutěže „Má dáti – dal“

Ve středu 18. prosince 2019 se konala tradiční soutěž pro nejlepší účtaře 4. ročníků. Ze třídy 4. A se zúčastnili studenti Vladan Entlich, Jakub Frýbert, Tomáš Hegedüs, Lukáš Jelšina a Hubert Lešuk. Třídu 4. L zastupovaly studentky ve složení Nikola Kodetová, Eliška Mertlová, Klára Milotová, Kateřina Pazderová a doplnili... Celý článek >>

Vánoční soutěž v psaní na klávesnici

Školní kolo tradiční Vánoční soutěže v psaní na klávesnici proběhlo 17. prosince 2019. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 1. ročníky a 2.- 4. ročníky. Z jednotlivých tříd se soutěže zúčastnilo celkem 18 studentů. Výsledné pořadí  –  1. ročníky: 1. místo Sabina Volfová – 1. A (156,4 ČÚ/min), 2. místo Jiří... Celý článek >>

Naše „vánoční“ akademie v penzionu TGM

Úspěch školní akademie pořádané k 100. výročí založení školy se donesl až do berounského domova seniorů TGM. A tak naši studenti a studentky 13. prosince 2019 rádi přijali pozvání předvést část vystoupení i babičkám a dědečkům a pokusili se zpříjemnit jim předvánoční čas. Osvědčený moderátor Milan Babrňák zval... Celý článek >>

Na přednášce Martina Mejstříka o listopadu 1989

Vedení školy využilo nabídku Městské knihovny v Berouně a zajistilo 29. listopadu 2019 pro studenty a studentky 4.A, 4.L a 3.L přednášku Martina Mejstříka. Martin Mejstřík byl jedním z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 1989.... Celý článek >>