OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Profil absolventa

OBCHODNÍ AKADEMIE

Absolventi jsou schopni využívat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, jsou schopni pracovat s počítačem a programy pro vedení účetnictví, základními programy potřebnými pro vedení administrativy a s internetem. Orientují se také v právních předpisech, jejichž dodržování je pro chod každé firmy a organizace velmi důležité.

Po složení maturitní zkoušky jsou absolventi vybaveni tak, aby mohli nastoupit ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Též získají předpoklady pro to, aby rozvíjeli vlastní podnikatelské aktivity.

Absolventi mají dobré uplatnění na trhu práce – pracují na FÚ, v bankách, spořitelnách, pojišťovnách, u soudu, na policii, na poště, městském a obecním úřadě, v obchodních řetězcích a firmách, v soukromém sektoru, jako ekonomové, účetní, finanční referenti, referenti marketingu, asistenti, sekretářky, obchodní zástupci, referenti ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovníci, administrativní pracovníci, personalisté, v hotelnictví a stravování, v cestovních kancelářích, apod.

EKONOMICKÉ LYCEUM

Absolventi získají především dovednosti, které jim umožní pokračovat v dalším studiu, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a studiu na vyšších odborných školách.

Osvojené základy odborného vzdělávání jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání. Absolventi mohou vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Jedná se např. zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, příprava a organizace společenských setkání, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování marketingového průzkumu a další.