OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Studentská stáž

Studenti třetího ročníku oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum absolvují povinnou třítýdenní odbornou stáž.

Místo výkonu stáže si naši studenti mohou vybrat podle svého uvážení. Škola doporučuje některou z firem v Berouně nebo jeho okolí, případně v okolí bydliště studenta. Je možné, aby student vykonával odbornou stáž i v rodinné firmě. Dalšími vhodnými místy pro výkon studentské stáže jsou nejrůznější úřady včetně obecních a městských, finanční instituce, účetní firmy, ale i neziskové organizace – například sekretariáty škol apod.

Podmínkou je, aby během stáže studenti vykonávali činnosti vztahující se ke studovanému oboru (oblasti: ekonomika, účetnictví, právo, korespondence, výpočetní technika, personalistika, marketing apod.), vítané jsou i zkušenosti s využitím studovaných cizích jazyků v praxi.

S vybranou organizací uzavře škola písemnou smlouvu o studentské stáži. Pracovník pověřený dohledem a odborným vedením stáže následně provede písemné zhodnocení práce stážisty.

Pro uznání stáže za splněnou je student povinen kromě jejího absolvování také zpracovat závěrečnou absolventskou práci.

Čtvrtý týden odborné praxe absolvují žáci ve 3. ročníku studijní a poznávací zájezd zaměřený na prohlubování učiva z dějepisu, zeměpisu, geografie cestovního ruchu, ekologie, ale i na rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích. Zájezd je zaměřený na poznávání kulturních a historických památek a přírodních zajímavostí. Kromě toho žáci navštíví i různé firmy, aby se v rámci odborných předmětů seznámili s jejich marketingem, logistikou, výrobní a prodejní činností.

Dokumenty ke studentské stáži
 • Úvodní strana
  Datum publikace: 23. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Prohlášení OA
  Datum publikace: 23. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Prohlášení EL
  Datum publikace: 23. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Pokyny prezentace
  Datum publikace: 23. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Hodnocení - zaměstnavatel
  Datum publikace: 23. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Hodnocení - student
  Datum publikace: 23. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Hodnocení - celkově
  Datum publikace: 23. 9. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace: