OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Učební plány

Učební plán studijního oboru Obchodní akademie (63-41-M/02)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Vyučovací předmětyZkratkaVyučovacích hodin týdně
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
A – Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literaturaCJL4333
1. cizí jazyk (ANJ)PCJ3 (3)3 (3)4 (4)4 (4)
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ)DCJ3 (3)3 (3)3 (3)3 (3)
MatematikaMAT4442
DějepisDEJ2
Občanská naukaOBN21
Tělesná výchovaTEV2222
Hospodářský zeměpisHOZ3
Informační technologie *INT2 (2)2 (2)1 (1)1 (1)
Písemná a elektr. komunikace *PEK2 (2)2 (2)1 (1)2 (2)
Ekonomika *EKO3333
PrávoPRA21
Účetnictví *UCE3 (3)4 (4)4 (4)
Základy přírodních vědZPV22
B – Volitelné předměty
StatistikaSTA2
Daně a daňová evidenceDDE2
Geografie cestovního ruchuGCR2
Ekonomická cvičeníEKC2(2)
Konverzace v cizím jazyceCJK3 (3)
Ekonomický seminářESE22
Cvičení z matematikyMAC22
Seminář matematickýSMA3
Seminář společensko-vědníSSV

*) Profilové předměty

Učební plán studijního oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Vyučovací předmětyZkratkaVyučovacích hodin týdně
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
A – Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literaturaCJL4334
První cizí jazykPCJ3 (3)3 (3)4 (4)4 (4)
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ)DCJ3 (3)3 (3)3 (3)3 (3)
Občanská naukaOBN21
DějepisDEJ222
Společenská kulturaSPK1
PsychologiePSY2
ZeměpisZEM22
MatematikaMAT4444
FyzikaFYZ22
ChemieCHE22
BiologieBI22
Informační technologieINT2 (2)2 (2)2 (2)
Písemná a elektr. komunikacePEK2 (2)1 (1)1 (1)
Tělesná výchovaTEV2222
EkonomikaEKO2333
Praktická ekonom. cvičeníPEC1 (1)
Ekonomická cvičeníEKC2 (2)
ÚčetnictvíUCE2 (2)3 (3)3 (3)
PrávoPRA21
Konverzace v cizím jazyceKCJ3 (3)
B – Volitelné předměty
Seminář společenskovědníSSV2
Seminář matematickýSMA
  • Ředitel školy může podle podmínek školy zřídit další nepovinné předměty