OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Učební plány

Učební plán studijního oboru Obchodní akademie (63-41-M/02)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Vyučovací předměty Zkratka Vyučovacích hodin týdně
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
A – Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3
1. cizí jazyk (ANJ) PCJ 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4)
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ) DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3)
Matematika MAT 4 4 4 2
Dějepis DEJ 2
Občanská nauka OBN 2 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2
Hospodářský zeměpis HOZ 3
Informační technologie * INT 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
Písemná a elektr. komunikace * PEK 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2)
Ekonomika * EKO 3 3 3 3
Právo PRA 2 1
Účetnictví * UCE 3 (3) 4 (4) 4 (4)
Základy přírodních věd ZPV 2 2
B – Volitelné předměty
Statistika STA 2
Daně a daňová evidence DDE 2
Geografie cestovního ruchu GCR 2 2
Ekonomická cvičení EKC 2(2)
Konverzace v cizím jazyce CJK 3 (3)
Ekonomický seminář ESE 2 2
Cvičení z matematiky MAC 2 2
Seminář matematický SMA 2
Seminář společensko-vědní SSV 1

*) Profilové předměty

Učební plán studijního oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Vyučovací předměty Zkratka Vyučovacích hodin týdně
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
A – Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 4
První cizí jazyk PCJ 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4)
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ) DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3)
Občanská nauka OBN 2 1
Dějepis DEJ 2 2 2
Společenská kultura SPK 1
Psychologie PSY 2
Zeměpis ZEM 2 2
Matematika MAT 4 4 4 4
Fyzika FYZ 2 2
Chemie CHE 2 2
Biologie BI 2 2
Informační technologie INT 2 (2) 2 (2) 2 (2)
Písemná a elektr. komunikace PEK 2 (2) 1 (1) 1 (1)
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2
Ekonomika EKO 2 3 2 3
Praktická ekonom. cvičení PEC 1 (1)
Ekonomická cvičení EKC 2 (2)
Účetnictví UCE 2 (2) 3 (3) 3 (3)
Právo PRA 2 1
Konverzace v cizím jazyce KCJ 3 (3)
B – Volitelné předměty
Seminář společenskovědní SSV 2
Seminář matematický SMA 2
  • Ředitel školy může podle podmínek školy zřídit další nepovinné předměty