OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Učební plány

Učební plán studijního oboru Obchodní akademie (63-41-M/02)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Vyučovací předmětyZkratkaVyučovacích hodin týdně
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
A – Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literaturaCJL4333
1. cizí jazyk (ANJ) PCJ 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4)
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ) DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3)
Matematika MAT 4 4 4 2
Dějepis DEJ 2
Občanská nauka OBN 2 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2
Hospodářský zeměpis HOZ 3
Informační technologie * INT 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
Písemná a elektr. komunikace * PEK 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2)
Ekonomika * EKO 3 3 3 3
Právo PRA 2 1
Účetnictví * UCE 3 (3) 4 (4) 4 (4)
Základy přírodních věd ZPV 2 2
B – Volitelné předměty
Statistika STA 2
Daně a daňová evidence DDE 2
Geografie cestovního ruchu GCR 2 2
Ekonomická cvičení EKC 2(2)
Konverzace v cizím jazyce CJK 3 (3)
Ekonomický seminář ESE 2 2
Cvičení z matematiky MAC 2 2
Seminář matematický SMA 2
Seminář společensko-vědní SSV 1

*) Profilové předměty

Učební plán studijního oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Vyučovací předmětyZkratkaVyučovacích hodin týdně
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
A – Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literaturaCJL4334
První cizí jazykPCJ3 (3)3 (3)4 (4)4 (4)
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ)DCJ3 (3)3 (3)3 (3)3 (3)
Občanská naukaOBN21
DějepisDEJ222
Společenská kulturaSPK1
PsychologiePSY2
ZeměpisZEM22
MatematikaMAT4444
FyzikaFYZ22
ChemieCHE22
BiologieBI22
Informační technologieINT2 (2)2 (2)2 (2)
Písemná a elektr. komunikace PEK 2 (2) 1 (1) 1 (1)
Tělesná výchovaTEV2222
EkonomikaEKO2323
Praktická ekonom. cvičeníPEC1 (1)
Ekonomická cvičeníEKC2 (2)
ÚčetnictvíUCE2 (2)3 (3)3 (3)
PrávoPRA21
Konverzace v cizím jazyceKCJ3 (3)
B – Volitelné předměty
Seminář společenskovědníSSV2
Seminář matematickýSMA2
  • Ředitel školy může podle podmínek školy zřídit další nepovinné předměty