OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Informace o studiu

Profil školy

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola Beroun je státní škola s téměř stoletou tradicí. Je umístěna v centru města Berouna, nedaleko od vlakového i autobusového nádraží (plánek). Výuka je zajištěna kvalifikovanými pedagogy a má dobré materiálně technické zajištění. Důraz ve výuce je kladen na jazyky (možnost výběru AJ, NJ, FJ a RJ) a profilové odborné předměty (ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, informační technika, právo, statistika).

Obchodní akademie (63-41-M/02) – čtyřleté denní studium

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední odborná škola s všeobecným studijním základem a s podnikatelským zaměřením připravující absolventy na výkon různých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech. Je určena absolventům základních škol, kteří chtějí získat úplné střední odborné vzdělání. Studium je zakončeno po čtyřech letech maturitní zkouškou.

Obchodní akademie vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon výše uvedených činností ve státních i soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj. Obchodní akademie v Berouně si rovněž klade za cíl připravit studenty pro další studium na vysokých školách.

Ekonomické lyceum (78-42-M/02) – čtyřleté denní studium

Na rozdíl od oboru Obchodní akademie je obor Ekonomické lyceum více „gymnaziálně“ zaměřený. Většina absolventů tohoto oboru pokračuje v dalším studiu na VŠ. Je zde větší hodinová dotace na všeobecně vzdělávací předměty (dějepis, fyzika, chemie, biologie).

Ekonomické lyceum je koncipováno jako univerzální střední odborná škola s všeobecným studijním základem a s podnikatelským zaměřením. Je určeno absolventům základních škol, kteří chtějí získat úplné střední odborné vzdělání. Studium je zakončeno po čtyřech letech maturitní zkouškou.

Ekonomické lyceum vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou pracovní činnost ve státních i soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj. Cílem je také připravit studenty pro další studium na vysokých školách.

Školní vzdělávací programy
 • Školní vzdělávací program - Ekonomické lyceum
  Datum publikace: 24. 11. 2022
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Školní vzdělávací program - Obchodní akademie
  Datum publikace: 29. 11. 2022
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace: