OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Profesorský sbor OA

Profesorský sbor Vyučuje předměty Další úkoly, funkce Telefonní linka
Emailová adresa
Šturc Jaroslav, Ing. účetnictví, ekonomika ředitel školy 311 653 015

sturc@oaberoun.cz

Fechtnerová Hana, PaedDr. český jazyk, dějepis, občanská nauka, společenská kultura, psychologie,

společensko-vědní seminář

zástupce ředitele,

výchovná poradkyně, protidrogová preventistka

311 653 013

fechtnerova@oaberoun.cz

Baštová Simona, Mgr. německý jazyk 311 653 019

bastova_s@oaberoun.cz

Hrbková Angelika, Ing. ekonomika, písemná a elektron. komunikace, geografie cestovního ruchu 311 653 017

hrbkova@oaberoun.cz

Jindráková Lenka, Ing. ekonomika, písemná a elektron. komunikace 311 653 026

jindrakova@oaberoun.cz

Kamarýtová Tereza, Ing. ekonomika, informační technika 311 653 019

kamarytova@oaberoun.cz

Kasseckert Tomáš, Mgr. právo 311 653 012

kasseckert@oaberoun.cz

Korbová Magdalena, PhDr. anglický jazyk předsedkyně předmětové komise anglického jazyka 311 653 012

korbova@oaberoun.cz

Kremr Tomáš, Ing. dějepis, právo 311 653 017

kremr@oaberoun.cz

Kučerová Ivana, Mgr. anglický jazyk 311 653 012

kucerova@oaberoun.cz

Leňová Hana, Mgr. německý jazyk, pedagogika předsedkyně předmětové komise německý jazyk 311 653 016

lenova@oaberoun.cz

Marešová Petra, Ing. anglický jazyk 311 653 012

petra.maresova@oaspgsberoun.cz

Matějka Josef, Mgr. tělesná výchova 311 653 027, 311 604 936

matejka@oaspgsberoun.cz

Nekvindová Soňa, Mgr. anglický jazyk 311 653 019

nekvindova@oaberoun.cz

Němec Pavel, Mgr. tělesná výchova, zeměpis předseda předmětové komise těles.výchovy 311 653 027, 311 604 936

nemec@oaberoun.cz

Novák Miloš, Mgr. tělesná výchova,

informační technologie

311 653 004, 311 604 936

milosnovak@spgsberoun.cz

Pachner Jiří, Mgr. německý jazyk 311 653 023

pachner@oaberoun.cz

Palečková Jana, Ing. ekonomika, účetnictví,

písemná a elektron. komunikace,

ekonomický seminář

311 653 025

paleckova@oaberoun.cz

Paterová Jiřina, Ing. účetnictví, ekonomický seminář, ekonomická cvičení 311 653 025

paterova@oaberoun.cz

Petrášová Marta, Ing. ekonomika, účetnictví,

písemná a elektron. komunikace

předsedkyně předmětové komise ekonom. předmětů 311 653 022

petrasova@oaberoun.cz

Postolková Erika, Ing., Mgr. ekonomika, psychologie, společenskovědní seminář postolkova@oaberoun.cz
Radová Henrieta, Mgr. fyzika, základy přírodních věd 311 653 005

radova@oaberoun.cz

Sayyed Jalal, Bc. anglický jazyk 311 653 018

jalal.sayyed @oaspgsberoun.cz

Soukup Tomáš, Mgr. německý jazyk, zeměpis 311 653 012

soukup@oaberoun.cz

Svobodová Jana, Ing. matematika, statistika, anglický jazyk, informační technika 311 653 019

svobodova_j@oaberoun.cz

Svobodová Marie anglický jazyk 311 653 012

svobodova_m@oaberoun.cz

Svobodová Věra, Mgr. matematika, chemie,

informační technika,

anglický jazyk

předsedkyně předmětové komise matematiky 311 653 026

svobodova@oaberoun.cz

Šafránková Lucie, Mgr. český jazyk, ruský jazyk 311 653 016

safrankovaoab@seznam.cz

safrankova@oaberoun.cz

Šturcová Jana, Ing., Ph.D. ekonomika, daně a daňová evidence jana.sturcova@oaberoun.cz
Tučková Iva, Mgr. matematika,

matematický seminář

tuckova@oaberoun.cz
Urešová Alena, Ing. ekonomika, účetnictví,

písemná a elektron. komunikace

311 653 022

uresova@oaberoun.cz

Vaculíková Zdeňka, Mgr. český jazyk, anglický jazyk 311 653 018

vaculikova@oaberoun.cz

Vítková Miroslava, Ing. biologie, chemie 311 653 005

vitkova@oaberoun.cz

Zajíček Jan, Bc. český jazyk, základy společenských věd 311 653 016

zajicek@oaberoun.cz

janzajciek@gmail.com

Zajíčková Lucie, Mgr. český jazyk, německý jazyk 311 604 937

zajickova@oaberoun.cz

 

Nejvhodnější doba telefonování profesorům je o přestávkách:

7.45 – 8.00 před vyučováním
8.45 – 8.50 po 1. hodině
9.35 – 9.50 po 2. hodině
10.35 – 10.45 po 3. hodině
11.30 – 11.35 po 4. hodině
12.20 – 12.25 po 5. hodině
13.10 – 13.15 po 6. hodině
14.00 – 14.05 po 7. hodině
14.50 – 14.55 po 8. hodině

 

Konec vyučování je po 9. hodině v 15.40 h., v pátek končí výuka nejpozději ve 13.10 h.

Pouze pro profesory:

Školní email

Elektronická docházka

Bakaláři