OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Hodina politologie a ekonomie s politikem

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 jsme u nás uvítali místopředsedu poslanecké sněmovny Jana Skopečka, který v rámci svého „poslaneckého dne“ navštívil Beroun. Nejdříve ho vedoucí studentského parlamentu Ondra Chudý a zástupkyně ředitele PaedDr. Hana Fechtnerová provedli školou, pak se sešel s ředitelem školy Ing. Jaroslavem Šturcem, aby se seznámil se situací ve škole. Poté hovořil se studenty a studentkami z ekonomických i pedagogických oborů, kteří na něho čekali v aule.

V úvodu besedy ho představila Ing. Jana Šturcová jako svého úspěšného žáka, byla totiž jeho třídní učitelkou během jeho studia na Manažerské akademii v Berouně. Krátce zmínila i jeho kariéru – vysokoškolská studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Už na VŠE navštěvoval přednášky tehdejšího prezidenta Václava Klause, který ho od roku 2006 zaměstnal jako poradce v Kanceláři prezidenta republiky. Do politiky vstoupil v komunálních volbách v roce 2006, postupně pracoval jako radní města Hořovic, jako zastupitel a pak radní na Středočeském kraji, od roku 2017 je poslancem, od roku 2021 místopředsedou Poslanecké sněmovny ČR.

Díky svému vzdělání,  zkušenostem z přednášení na VŠE a znalostem z fungování krajské samosprávy i sněmovny dokázal fundovaně a srozumitelně odpovídat na studentské dotazy, které se týkaly financování školství, výhod a nevýhod přijetí EURa v ČR, jednacího řádu ve sněmovně, apod. Beseda obohatila posluchače o zajímavé informace, rozšířila jejich vědomosti z oblasti ekonomie, politologie i historie. Na závěr byli studenti a studentky pozváni na exkurzi do poslanecké sněmovny.

Hodina politologie a ekonomie s politikem