OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Hostili jsme studenty z Bavorska

Ve dnech 29. října – 2. listopadu 2023 jsme hostili 5 studentů a 2 studentky s jejich učitelem Michaelem Eichenseerem ze střední odborné školy Berufliche Oberschule Inn – Salzach z bavorského Altöttingu. Naši učitelé Mgr. Simona Baštová, PaedDr. Hana Fechtnerová a Mgr. Tomáš Soukup pro ně zajistili ubytování a sestavili bohatý program.

V pondělí byli němečtí hosté přivítáni ve škole, došlo k vzájemnému představení, po němž na německé, ale i české (ze třídy 4.L) studenty a studentky čekala projektová výuka, kterou pečlivě připravila Mgr. Veronika Chvojková a do němčiny přeložila Mgr. S. Baštová. Ústředním tématem byly Sudety, oblast, jejíž obyvatelé zažili nešťastné přesuny, nejdříve vystěhování Čechů, později odsun Němců. Po obědě Mgr. Soukup odvezl studenty na exkurzi do nižborských skláren.

V úterý byly zajištěny pro německé návštěvníky prohlídky hradu v Karlštejně (okruh nejvzácnějšími místy hradu včetně kaple sv. Kříže) a muzea T. G. Masaryka a zámku v Lánech, který je od letošního jara poprvé otevřen veřejnosti. Ve středu ráno se všichni sešli opět ve škole, kam byli pozváni i bývalí učitelé – pamětníci, protože tématem byly české dějiny ve 2. polovině 20. století, zejména 60. a 80. léta a osobnost Václava Havla. Němečtí studenti totiž přijeli do Čech nejen za poznáním našich přírodních a historických památek, ale také proto, aby sbírali materiál pro své seminární práce zaměřené na historii česko – německých vztahů. Odpoledne se vydali Němci s českým doprovodem po berounských památkách – Mgr. V. Kerl jim ukázal muzeum a město, vystoupali na Plzeňskou bránu. Poslední den návštěvy odvezl Mgr. T. Soukup účastníky exkurze do Kutné Hory. Zde si s průvodkyní prohlédli chrám sv. Barbory, město a Vlašský dvůr.

Máme první zkušenost se zajištěním takovéto akce a můžeme konstatovat, že dopadla výborně. Všichni zúčastnění byli spokojeni – Němci si pochvalovali množství poznatků, zážitků, vstřícného chování našich studentů, i výbornou kuchyni v berounských restauracích. Naši studenti prověřili své historické vědomosti, vyzkoušeli si komunikační dovednosti. Vyučující dospěli k příjemnému zjištění,  že zejména v anglickém jazyce byli naši lepší než cizinci. I pamětníci byli potěšeni zájmem studentů o historii. A zúčastnění učitelé prokázali své kvality organizační, jazykové i odborné, takže všem patří velké uznání a pochvala.

Věříme, že budeme mít příležitost oplatit návštěvu a podíváme se do Altöttingu.

Hostili jsme studenty z Bavorska