OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Dny plné workshopů

Ve čtvrtek 16. února a v pátek 17. února 2023 proběhly v aule a v učebně 1. A workshopy na téma „Emoce v marketingu“, „Poznej svou paměť“, „Řeč těla“ a „Podnik a podnikání“. Lektorem prvních tří témat byl Ing. Dávid Vrtaňa, PhD. a lektorkou posledního workshopu byla Ing. Ivana Maceková z OZ Mladý podnikavec ze Žiliny. Témata byla rozdělena dle ročníků a tříd.

Prvního workshopu s názvem „Emoce v marketingu“ se zúčastnili studenti 3. ročníků. Jednalo se o jeden z nejúspěšnějších workshopů na Slovensku a v Čechách – studenti si prošli emoční křivkou. V první části se seznámili s neuromarketingem, psychologií, emocemi apod.  Následně v druhé části sledovali reklamní kampaně a sami na sobě cítili sílu emocí v krátkém čase.  Cílem bylo ukázat sílu marketingových kampaní, jak nás jako běžné lidi ovlivňují a jaký mají vztah k podniku a marketingu všeobecně.

Postřehy studentů:

… přednáška mě bavila, jelikž jsme do ní byli všichni zábavnou a kreativní formou zapojeni … přednášku hodnotím pozitivně, bavila mě po celou dobu trvání … pán byl sympaťák … myslím, že pro spoustu z nás to bylo přínosné, každý si prošel nějakou emotivní křivkou a poznal, jaké emoce vlastně má … přednášející byl velmi milý a skvěle mluvil (hezky se poslouchala slovenština) … líbilo se mi zapojení studentů do prezentace … bylo to velmi emotivní … zajímavá přednáška, která nám ukázala, jakou mají emoce v marketingu sílu … přednáška nám zdůraznila důležitost emocí v reklamách, dle mého názoru mohl být výběr reklam lepší … bylo to krásné, bylo zpestřením, že lektor mluvil slovensky … pěkné zpestření výuky …

Souběžně s tímto workshopem probíhal workshop „Podnik a podnikání“. Byl zaměřen na motivaci k podnikání, co se skrývá za úspěchem světových značek a jak začít svůj byznys. Byl realizován zážitkovou formou přes inovativní vzdělávací metody – hra Kahoot, různé soutěže, tvorba Business model Canvas. Studenti 2. ročníků se účastnili po třídách, pracovalo se ve skupinkách, ale i v celém kolektivu. Studenti hodnotili přednes lektorky a práci po celou dobu velmi pozitivně. Líbila se jim interaktivita, zábavná forma, tvorba vlastní firmy a loga.

Postřehy některých studentů:

… hodně zábavy a smíchu … slovenský přízvuk byla hezká změna … originálně udělané … motivace k podnikání … líbil se mi váš přístup k nám … hezké podání tématu formou hry a plnění úkolů … slečna hezky vysvětlovala, tím to bylo hravé a zábavné… moc se mi to líbilo, mám další zkušenosti, které se mi hodí do života, vše se mi bude hodit, otevřelo mi to oči ….

 Druhý den v aule školy se konaly další workshopy. Nejprve proběhl formou přednášky workshop „Poznej svou paměť“ určený pro všechny studenty 1. ročníků. Zde se posluchači dozvěděli, jak funguje náš mozek, paměť a vzpomínky při učení. Byl připraven s člověkem, který 25 let působil jako agent analýzy správy. Workshop byl mimořádně zajímavý.

Postřehy studentů:

… zajímavé, líbil se nám … zajímavé, naučné, přátelské, hodně jsme se toho dozvěděli o našem mozku  … líbily se nám paměťové aktivity, způsoby učení … velmi pěkná beseda …  líbilo se mi všechno, David je velký fešák … příjemně se poslouchala slovenština …

 Na úplný závěr byl pro studenty 4. ročníků určen workshop „Řeč těla“. Z přednášky vyplynulo, jak poznat své okolí a odhalit lež … Workshop připravil Ing. Vrtaňa s člověkem, který 25 let působil jako agent analýzy správy. Velmi zaujal přednes lektora, komunikativnost s diváky, chodil mezi nimi, navazoval oční kontakt a o tématu mluvil velmi zajímavě.

Postřehy některých studentů:

… přednáška mi ukázala nové způsoby, jak lépe poznat lidi zevnitř … někdy mě až mrazilo … díky přednášce se lépe vyznám v lidech kolem sebe … ukázalo mi to, jak lehce poznat manipulátora, narcistu a predátora … líbilo se nám propojení praxe s teorií … hezké videoukázky a kvízy … moc se nám líbila celá prezentace, bylo to velmi zajímavé, opravdu nás to bavilo … příjemná prezentace, sympatické vystupování …

 Děkujeme za realizaci jednotlivých workshopů Ing. Dávidu Vrtaňovi, předsedovi OZ Mladý podnikavec. Všechny informace, poznatky, dovednosti určitě studenti v budoucnu využijí. Doporučujeme zrealizovat na dalších školách. Možná, že příští školní rok zrealizujeme některý workshop znovu u nás ve škole.

Za sekci ekonomických předmětů zapsala Ing. Jana Palečková

Dny plné workshopů