OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Výuka ekonomiky v České národní bance

Ve středu 4. ledna 2023 navštívili studentky a studenti třídy 3. B v doprovodu Ing. Terezy Kamarýtové expozici Lidé a peníze v prostorách České národní banky.

Samotná prohlídka expozice byla zahájena krátkým animovaným filmem, který nás zábavnou formou seznámil s činností a postavením České národní banky včetně její historie. Následně jsme se již vydali do původního trezoru České národní banky, kde je v současné době umístěna expozice Lidé a peníze seznamující s vývojem české a československé měny. Zajímavá a poučná byla ukázka ochranných prvků, které se nachází na bankovkách. Sami jsme si tak mohli pod UV detektorem ověřit pravost našich bankovek, občanských či řidičských průkazů.

V rámci naší prohlídky jsme byli krátce seznámeni s nejnovější expozicí Za měnou, která taktéž stojí za samostatnou návštěvu.

Rádi bychom se tak do České národní banky ještě jednou vrátili.

Zapsala Ing. Tereza Kamarýtová

 

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 se třída 3. L vydala na exkurzi do České národní banky v doprovodu třídní učitelky Mgr. Soni Nekvindové.

V dopoledních hodinách se celá skupina sešla před vchodem do banky. Po vstupu točitými dveřmi museli všichni odevzdat své batohy k inspekci a projít bezpečnostním rámem. Kontrola proběhla bez problémů a všichni se odebrali do hlavní haly uložit si své osobní věci do skříněk.  Zanedlouho se naší třídy ujala paní průvodkyně a zavedla nás 12 m pod povrch budovy do malého sálu, kde nám byl přehrán krátký film. Ten nastínil celou historii platidel od dávných dob směny zboží až do dnešního koloběhu financí. Poté nás přivedla před 8tunové dveře od firmy Tresoria, vyrobené v době první republiky. Několik tun tvrdého materiálu brání přístupu do tresoru během noci. Po průchodu dveřmi jsme stanuli před 2. největší mincí na světě vyrobenou z 24karátového zlata s nominální hodnotou 100 miliónů korun a výrobní hodnotou přes 170 miliónů korun.  Další zajímavostí bylo potěžkání zlaté cihličky, která vážila 12 kg a cení se na 17 miliónů korun. Na malou chvíli jsme každý z nás byli o něco bohatší. Celá prohlídka tresoru byla doprovázena přednáškou paní průvodkyně o historii české měny a České národní banky. Na závěr jsme dostali malý kvíz z nabytých znalostí, kterým jsme úspěšně prošli.

Všechny nás prohlídka velice zaujala a obohatila o nové a potřebné znalosti k maturitě a do budoucnosti. Určitě však nikdo z nás nenavštívil Českou národní banku naposledy.

Žáci a žákyně třídy 3. L

Výuka ekonomiky v České národní bance