OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Návštěva z Evropské komise z Bruselu

V pondělí 19. prosince navštívila obchodní akademii Veronika Šůmová, která pracuje v oddělení komunikace a ekonomických záležitostí v Evropské komisi v Bruselu. Přednáška byla primárně určena pro studenty čtvrtých ročníků. Paní Šůmová mluvila nejenom o fungování a základních principech EU, ale také o své osobní zkušenosti s kariérou v institucích EU. V úvodu představila hlavní náplň své práce, následně byl studentům promítnut krátký film o jednotlivých orgánech EU. Jejich práci a náplň se snažila přiblížit na konkrétních příkladech. Kdo o čem v EU vlastně rozhoduje, v kterých orgánech se přijímá většina rozhodnutí. Jaký je rozdíl mezi Evropskou radou a Radou Evropské unie, která zastupuje vlády jednotlivých zemí EU, ačkoliv by se zdálo, že tyto dva názvy jsou skoro zaměnitelné. Pro většinu byla zajímavá ta část, kdy hovořila o každodenní práci Komise, kterou vykonávají její administrativní pracovníci, o práci stážistů, o možnostech, kdy se mohou po ukončení studia přihlásit na odbornou stáž právě v orgánech EU. Závěrečné otázky se týkaly možnosti pracovního uplatnění a studia v zemích EU.

Závěrečný potlesk a poděkování z řad studentů završilo toto přínosné předvánoční setkání.

Zapsala Ing. Angelika Hrbková

Návštěva z Evropské komise z Bruselu