OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

11. listopadu jsme uklízeli Beroun

Studentský parlament na ekonomických oborech vyzval žáky a žákyně, aby se zapojili do akce UKLIĎME BEROUN vyhlášené Městským úřadem Beroun pro školy na 11. listopad 2022. A tak v pátek v poledne vyrazilo do předem vytyčených lokalit 90 dobrovolníků v 8 skupinách, které vedli obětaví pedagogové. Nasbíraný „materiál“ třídili „sběrači“ do pytlů žlutých zelených, černých a průhledných, které pak vysypávali do jednotlivých kontejnerů.

Parlament i vyučující byli překvapeni počtem přihlášených účastníků, ale i jejich pracovním nasazením. VŠEM ÚČASTNÍKŮM patří naše PODĚKOVÁNÍ!

Akce pomohla přírodě, zlepšila okolí školy, vyčistila břehy Berounky a Litavky, ale přinutila i k zamyšlení, proč se k životnímu prostředí chováme tak nepřátelsky.

11. listopadu jsme uklízeli Beroun