OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Třídy 2.L a 3.B na putování po Moravě

Od neděle 26. června do středy 29. června 2022 byla naše třída 2. L na pobytu u Břeclavi v Lednicko-Valtickém areálu za doprovodu třídní učitelky Mgr. Soni Nekvindové a Ing. Miroslavy Vítkové. Dne 27. června se ke třídě 2. L přidala i třída 3. B v doprovodu Mgr. Ivany Kučerové.

V neděli v dopoledních hodinách se vydala 2. L z vlakového nádraží v Berouně vlakem do Prahy na Hlavní nádraží. Tam přestoupila na mezinárodní vlak, který je dopravil do Břeclavi. Cesta byla poklidná a žákům, kteří si vzali věci na zkrácení dlouhé chvíle, rychle utekla. V pozdních odpoledních hodinách zažili mnozí žáci šok, neboť výstup z klimatizovaného vlaku do typického jihomoravského teplého podnebí jim pomohl uvědomit si teplotní rozdíly mezi západními Čechami a jižní Moravou. O chvíli později nás autobus dovezl z nádraží do autokempu Apollo. Po krátkém vybalení věcí jsme se šli projít k nedalekému Apollónovu chrámu a ke břehu Mlýnského rybníka. Někteří dali přednost pouze opalování, jiní se odvážili i vyzkoušet teplotu vody. Po návratu jsme byli nedočkaví prozkoumat kempové občerstvení. První náročný den jsme úspěšně zakončili a těšili jsme se na první spaní v chatkách autokempu Apollo.

Druhý den jsme měli obrovskou motivaci vyjít z našich kempových chatek, neboť byla na tento den naplánována návštěva Aqualandu Moravia. Po snídani jsme chvíli čekali na autobus, který nás dopravil do vinařské vesničky Klentnice. V dopoledních hodinách jsme si však museli návštěvu aquaparku zasloužit delší procházkou z Klentnice do centra města Mikulov. Všem se tato procházka líbila, neboť jsme měli šanci vidět bohatou faunu a flóru a výjimečný výhled ze Sirotčího hrádku. Na historickém náměstí v Mikulově nás kolem poledne paní profesorky nechaly vzdálit se a prohlédnout si zámek, navštívit Svatý kopeček nebo prozkoumat zbytek Mikulova či ochutnat místní kuchyni a speciality. V 15:00 jsme objednaným autobusem vyrazili do všemi očekávané destinace Aqualandu Moravia. Bohužel se k nám nemohla připojit 3. B, protože ji potkala nečekaná zpoždění na trati. Vyrazili jsme tedy sami. Kolem 15:20 jsme se všichni rozešli po areálu. Strávili jsme 4 hodiny na tobogánech, vodních masážích, plaváním, dováděním a užíváním omezeného času v aquaparku. Zdálo se nám, že jsme teprve před chvílí vstoupili a už odcházíme. Večer jsme pouze dojeli zpět do kempu a poté relaxovali, protože jsme po užitém dni plném chůze byli velmi unavení. Bouřku, která nás v noci přešla, mnozí z důvodu únavy vůbec nezaregistrovali.

V úterý, tentokrát bez autobusu, jsme navštívili nedalekou známou vesnici a zámek Lednice. Počasí bylo vlhčí, ale chladnější a příjemnější než v předešlých dnech. Krátkou cestou lesem a podél silnice jsme se dostali do zámku, kde nás čekala od 10:30 komentovaná prohlídka interiéru zámku. Během ní jsme se dozvěděli spoustu informací o historii zámku a o jeho dřívějších vlastnících rodu Lichtenštejnů. Po prohlídce jsme měli spoustu času doprohlédnout si zbytek zámku, zámecký skleník a zbytek obce Lednice. Odpoledne nás čekala cesta kolem zámeckého rybníka k Minaretu. Z něho jsme si vychutnali výjimečný výhled do dáli po celém okolí zámku. Nakonec nás loďka vzala po Staré Dyji zpět do zámku Lednice. Odtud jsme se vydali stejnou cestou zpět do kempu. Na večer jsme se těšili, neboť nás čekalo posezení u ohně a slavnostní opékání špekáčků. Mimo jiné jsme přednášeli i básně ze zadaných slov, které nám daly paní profesorky za úkol vymyslet. Všem se básně velmi povedly a byly odměněny mohutným potleskem nás všech. Ani zvýšenou aktivitou komárů jsme si nenechali zkazit tento nezapomenutelný večer. Zbytek večera jsme si patřičně užili.

V následujícím dopoledni jsme se už chystali domů.  Jak jsme se do kempu Apollo dostali, stejným způsobem jsme se vydali zpět do Berouna, tam jsme dorazili kolem páté hodiny odpolední.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem profesorkám, které nás doprovázely, za jejich energickou, trpělivou a obětavou práci při přípravě a v průběhu výletu.  Mimo jiné i milou, vstřícnou, chápavou a uvolněnou náladu našich profesorek během tohoto pobytu. Zažili jsme mnoho zábavy, poznali nová místa, odnesli jsme si mnoho zážitků, zkušeností, znalostí a příjemných vzpomínek, které v následujícím školním roce a v životě určitě využijeme.

Žáci a žákyně třídy 2. L

Třídy 2.L a 3.B na putování po Moravě