OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Kurz finanční gramotnosti

Třída 3. B se během února 2022 zúčastnila čtyř po sobě následujících přednášek zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti. Cílem bylo lépe pochopit, jak správně nakládat s penězi v různých životních situacích. Formou prezentací, rozhovorů, videí, citátů a testu byla probírána problematika hypoték, stavebního, životního a penzijního pojištění a investic.

Přednášející Veronika Zemková z firmy Partners, finanční poradenství, srozumitelně vysvětlovala klíčové pojmy, uváděla k nim příklady z praxe. Díky lektorce si žáci a žákyně prohloubili znalosti z předmětu ekonomika. Přednášky byly zakončeny testem, který absolvovali všichni a velmi úspěšně.

Nabízíme hodnocení žáků a žákyň, které se týkalo přístupu lektorky, ale i přínosu této problematiky.

Přednášky o finanční gramotnosti hodnotím velmi kladně. Témata mě bavila a každá zmínka mi přišla na místě, zkrátka žádné zbytečnosti.

Přínos vidím hlavně ve spoření, šetření i v tématu dobré a špatné úvěry a jak se nedostat do dluhové pasti. Přednášky mě utvrdily v tom, že až budu vydělávat a budu mít stálý příjem, rozhodně si budu odkládat zvlášť vzhledem k tomu, kam dnešní doba spěje, např. zvyšování cen, atd. Také jsem se dozvěděla, do čeho investovat, proč a kdy, co se mi více vyplatí a co zase ne. Zkrátka od každého tématu jsem si něco vzala.

Jako velké plusy beru komunikaci se třídou, otázky na náš osobní názor, zajímavě vložené poznámky navíc. Téma mě vždy upoutalo, nenudila jsem se.

 Tím, že jste nám na úplném konci poskytla test, mohli jsme si každý ověřit, zda jsme alespoň trochu vnímali a porozuměli tématu.

 Díky těmto přednáškám jsem se mohla o finanční gramotnosti dozvědět opět o něco více a doplnit si tím znalosti, které jsem již získala při hodinách ekonomiky. Tím, že to bylo pojato i formou „hry“ a zapojením nás do přednášení, tak to bylo zábavné a přínosné. Při Vašich přednáškách jsem se ani jednou nenudila a vždy jsem se na čtvrtky s Vámi těšila.

 Líbilo se mi, jakou formou jste přednášela a že jste se vždy snažila odpovědět na všechny naše otázky. Rovněž jsem byla ráda, že prezentace, kterou jste vždy měla připravenou, byla obohacená buď o nějaké citáty, nebo i videa. Bylo to příjemné odreagování, při kterém se nedalo nudit.

Kurz finanční gramotnosti