OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Školní kolo soutěže ekonomických znalostí EKOTÝM 2021

V pátek 24. září 2021 proběhla na naší škole již tradiční soutěž v ekonomických znalostech „Ekotým“. Soutěže se zúčastnily tři tříčlenné týmy – každou třídu čtvrtého ročníku reprezentoval jeden tým:

4.A – Anna Marie Koubová, Jana Řehořovská, Jan Polanecký

4.B – Iveta Kušková, Nikola Ungrová, Lukáš Antoniv

4.L – Linda Hájíčková, Štěpánka Votavová, Adam Rumler

Soutěž probíhala ve dvou fázích – nejprve každý tým společně vypracoval vědomostní test, který obsahoval otázky z oblasti ekonomiky, účetnictví a práva. Druhou částí soutěže byla prezentace na zadané téma. V letošním roce bylo vybráno aktuální téma: „Dopad koronavirové krize na českou ekonomiku“. Každý tým měl na přípravu 30 minut a dále 10 minut na vlastní prezentaci. Při přípravě prezentace neměli studenti přístup k žádným zdrojům informací, takže se museli spolehnout jen na vlastní vědomosti a zkušenosti. Svoje prezentace předvedly jednotlivé týmy před porotou, ve které zasedly vyučující ekonomických předmětů: Ing. Jana Palečková, Ing. Marta Petrášová a Ing. Alena Urešová. Porota hodnotila jednak obsah, věcnou správnost a formu prezentace, ale i vlastní názor, vystupování týmu a dodržení času.

Všechny tři týmy podaly velmi dobré a vyrovnané výkony v rámci prezentací i ve znalostním testu. Za svoji snahu byli všichni soutěžící odměněni cenami, které jim připomenou studium na naší škole. Odměnou pro vyučující odborných ekonomických předmětů byla spokojenost se znalostmi, které studenti prokázali i po tak nelehkém uplynulém období.

Tři nejlepší studenti z jednotlivých skupin vytvoří tým, který bude reprezentovat naši školu v krajském kole soutěže EKOTÝM 2021. V letošním školním roce se krajské kolo bude konat on-line formou a to dne 12. října 2021. Držíme palce našemu týmu!

Školní kolo soutěže ekonomických znalostí EKOTÝM 2021