OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Návštěva 4. A do plzeňského pivovaru

Ve středu 29. září 2021 se rozhodli studenti a studentky třídy 4. A se svojí třídní profesorkou Ing. Janou Palečkovou oslavit svoji plnoletost exkurzí do plzeňského Prazdroje zakončenou ochutnávkou piva.

V 10 hodin začala naplánovaná prohlídka v návštěvnickém centru, kde byli studenti seznámeni s historií pivovaru a dozvěděli se spoustu informací o Josefu Grollovi, prvním sládkovi pivovaru. Z návštěvnického centra se všichni přesunuli do varny z 30. let minulého století (z důvodu stávajících proticovidových opatření se vynechává prohlídka moderní stáčírny, kam se návštěvníci dopravují po areálu autobusem). Ve varně vysvětlil průvodce podrobně postup a délku výroby spodně kvašeného piva. Studenti mohli ochutnat všechny ingredience, které se do piva přidávají a tuto příležitost mnozí využili.

Poslední zastávkou byly historické sklepy, které jsou pod celým areálem pivovaru a měří cca 9 km. Sklepní prostory v dnešní době už neslouží původnímu účelu, ale jsou příjemným ozvláštněním prohlídek. Teplota zde nedosahuje 10 stupňů. Exkurzi zakončila třída 4.A degustací nefiltrovaného 12° dobře vychlazeného pivečka. Poslední cesta ve sklepních prostorech vedla ke dřevěnému sudu, kde si ti nejodvážnější mohli vyzkoušet prolézt otvorem sudu, jako mistři bednáři. A takoví se našli!!!

Nakonec vyjeli všichni ve skupinách výtahem, který ústil v obchodu se suvenýry. Tam byla exkurze zakončena.

Návštěva 4. A do plzeňského pivovaru